Skip to main content

Fler hyresrätter i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 15:05 CEST

Pressmeddelande från Helsingborgs stad 23 okt -12

Helsingborgs stad avser sluta avtal med Skanska för att skapa fler hyresrätter i staden.

Helsingborg har en stark befolkningsutveckling och ett växande behov av bostäder. Under 2011 ökade Helsingborgs befolkning med 1450 personer. Avsiktsförklaringar mellan kommun och fastighetsbolag är ett sätt att möta behovet. I februari 2012 tecknades en avsiktsförklaring med Wallenstam AB om 100 bostäder om året under sex år. En liknande överenskommelse är nu aktuell med Skanska Projektutveckling Hyresbostäder AB.

–        För att möta trycket på bostadsmarknaden för hyresrätter i staden måste vi aktivt arbeta genom olika åtgärder. Denna avsiktsförklaring syftar till att skapa ett fördjupat samarbete mellan Skanska och kommunen för att lära av varandras erfarenheter, säger Magnus Jälminger (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Helsingborgs stad.

Stadsbyggnadsnämnden förväntas 23 oktober fatta ett beslut som innebär att kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden tecknar en avsiktsförklaring med Skanska Projektutveckling Hyresbostäder AB. Skanska åtar sig att, i samarbete med Helsingborgs stad, producera cirka 100 nya bostäder per år under de kommande 6 åren. Bostäderna ska i huvudsak vara hyresrätter med rimliga hyror.

–        Förra året påbörjades cirka 600 lägenheter i Helsingborg. Det är bra, men för att möta bostadsbehovet krävs ännu större produktion av bostäder. Därför är det glädjande att även Skanska vill teckna avsiktsförklaring med Helsingborgs stad, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Helsingborgs stad ska genom kommunstyrelsen erbjuda ett antal byggrätter och genom stadsbyggnadsnämnden verka för att planläggning, markprojektering, fastighetsbildning och bygglov prioriteras så att aktuella tidplaner kan hållas.

–        Helsingborg är en expansiv kommun med stor nettoinflyttning och därmed en stor potential i hyresrättsmarknaden. Vi ser en avsiktsförklaring som ett bra redskap för samarbete med Helsingborgs stad, säger Johan Ellerstedt, VD Skanska Projektutveckling Hyresbostäder AB.

Mer information:
Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande, tel 042-10 50 87
Magnus Jälminger (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, tel 042-10 39 91
Johan Ellerstedt VD, Skanska Projektutveckling Hyresbostäder AB, tel 010-448 01 11