Skip to main content

Fler ska få möjlighet att använda Park & ride

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2018 07:30 CET

Det blir allt mer populärt att ställa bilen vid en pendlarparkering och ta tåget in till city. Helsingborgs stad planerar därför för att ytterligare utöka pendlarparkeringarna vid Ramlösa station och Rydebäck station.

Kring Helsingborg finns pendlarparkeringar, så kallade Park & ride, vid samtliga tågstationer. Här kan den som vill parkera bilen och fortsätta sin resa med kollektivtrafiken. Två av de större pendlarparkeringarna är Ramlösa station och Rydebäck station. Här ökar beläggningen stadigt och för att möta efterfrågan planerar staden att utöka pendlarparkeringarna vid de två stationerna.

- Vi ser att pendlarparkeringarna fylls på alltmer. Utifrån dagens läge planerar vi en fördubbling av kapaciteten vid Ramlösa och Rydebäcks station för att ge fler möjligheten att ta sig till city på ett lätt och effektivt sätt, säger Leo Schneede, parkeringssamordnare på stadsbyggnadsförvaltningen.

- Pendlarparkeringar är för många en viktig del i att få livspusslet att gå ihop. Med den utökning vi nu gör hoppas vi från stadens sida att vi kan underlätta för ännu fler invånare i deras vardag, säger Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Vid Ramlösa station utökas parkeringsmöjligheterna både väster och öster om stationstorget. I Rydebäck utökar vi med en parkering på den östra sidan av stationen. De nya parkeringsytorna ska anläggas under 2019.


För mer information kontakta:
Christian Orsing (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande
Telefon: 0703-01 07 26, e-post: christian.orsing@helsingborg.se

Leo Schneede, parkeringssamordnare på stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 042-10 35 68, e-post: leo.schneede@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Bifogade filer

PDF-dokument