Skip to main content

Fördjupat Fairtrade City-arbete fjärde året

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 09:36 CET

Även i år omdiplomeras Helsingborg som en Fairtrade City. Under det fjärde året fördjupas fairtrade-arbetet bland annat genom att en ambassadörsutbildning arrangeras. Att intresset och kunskapen kring fairtrade-certifieringen ökar märks både inom det lokala näringslivet och inom Helsingborgs stad.

Helsingborg har blivit omdiplomerat som en Fairtrade City för fjärde gången tack vare ett framgångsrikt samarbete med näringslivet och intressesektorn i styrgruppen för Fairtrade City Helsingborg. Styrgruppen leder arbetet för att fler ska få kunskap om fairtrade genom informationsinsatser och aktiviteter.

- Det är viktigt att staden visar vilja att arbeta för förbättrade ekonomiska villkor för odlare och anställda, att främja demokrati och miljöhänsyn i produktionen samt att motverka barnarbete, säger Marcus Friberg (MP) styrgruppen Fairtrade City Helsingborg.

Intresset för fairtrade-varor har ökar kraftigt de senaste åren och utbudet blir allt större i Helsingborg. Det märks i butikerna där fairtrade-sortimentet breddas när efterfrågan möts med nya etiska produkter i hyllorna.

- Genom våra val av fairtrade-märkta varor bidrar vi i arbetet för en mer hållbar värld. Ett arbete som ständigt bör utvecklas och förbättras, men som även genom små val i vardagen gör stor skillnad, sägerAnnika Göth Nilsson, ordförande styrgruppen Fairtrade City Helsingborg.

Även arbetet med fairtrade-produkter internt i staden har nått gott resultat sedan första diplomeringen 2013. Numera är till exempel 40 procent av bananerna som köps in till verksamheterna i Helsingborgs stad fairtrade-märkta. När fika-utmaningen Fairtrade challenge arrangerades en dag i oktober förra året delades 2035 fairtrade-märkta chokladbitar ut inom staden. Det innebär att nästan en tredjedel av förvaltningarnas anställda fick information och fairtrade-choklad till kaffet.

Under 2016 fördjupas fairtrade-arbetet genom en ambassadörsutbildning i Helsingborg.Utbildningen berör hur Fairtrade-organisationen arbetar med att förbättra levnadsvillkoren för odlare och anställda och hur den enskilda kan vara en del av detta arbete.

Fakta: Fairtrade City är en diplomering till kommuner världen över som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Sedan maj 2013 är Helsingborg en Fairtrade City. Läs mer på http://www.helsingborg.se/fairtradecity

För mer information:

Marcus Friberg, (MP) styrgruppen Fairtrade City Helsingborg, marcus.friberg@helsingborg.se0768-81 95 24

Annika Göth Nilsson, ordförande styrgruppen Fairtrade City Helsingborg, annika@andfair.se 0734-24 53 01

Linnea Folkesson, kontaktperson Helsingborgs stad Fairtrade City Helsingborg, linnea.folkesson@helsingborg.se 042-10 55 44

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument