This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Filbornaverket, en del av Öresudnskraft.

Pressmeddelande -

Folkomröstningen om Öresundskraft har ett preliminärt resultat

Det preliminära resultatet för folkomröstningen gällande försäljningen av Öresundskraft är klart. Sammanräkningen visar att 56 556 röstat, vilket är 50,06 procent av de röstberättigade. Totalt var 112 981 personer röstberättigade i denna folkomröstning i Helsingborgs kommun.

- 56 556 har röstat, vilket är 50,06 procent av de röstberättigade. 54 501 röstade nej och 1889 röstade ja och 166 röster var ogiltiga. Det innebär att 96,37 procent har röstat nej till en försäljning av Öresundskraft och 3,34 har röstat ja. 0,29 procent ogiltiga röster har avlagts. Totalt var 112 981 personer röstberättigade i denna folkomröstning i Helsingborg, säger Cecilia Holm, valsamordnare och utredare vid stadsledningsförvaltningen i Helsingborg.

- Kontrollräkningen av alla röster kommer att vara klar på tisdag den 14 januari. Då har vi ett slutgiltigt resultat att rapportera in till valmyndigheten, fortsätter Cecilia Holm.

- Det har varit en väl genomförd folkomröstning och ett högt valdeltagande även i förtidsröstningen under den senaste veckan. Jag vill passa på att tacka alla som arbetat med att iordningställa och organisera arbetet med folkomröstningen, avslutar Cecilia Holm.

För mer information: https://helsingborg.se/kommun-och-politik/kontakt-och-paverkan/rosta/folkomrostning-om-forsaljning-av-oresundskraft/

Kontakt: Cecilia Holm, valsamordnare, cecilia.holm@helsingborg.se, Karin Falk, valsamordnare, karin.falk@helsingborg.se, Cecilia Eklund, presschef Helsingborgs stad, tfn: 073-422 19 95, cecilia.eklund@helsingborg.se

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt