Skip to main content

Fortsatt ägande av fibernätet och reglering av fjärrvärmepriset

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2019 11:00 CEST

Öresundskrafts affärsområde Kommunikationslösningar kommer inte att ingå i sin helhet vid en försäljning av bolaget. Därtill kommer priset på fjärrvärme regleras och även fortsättningsvis sättas genom Prisdialogen. Det är innebörden i det tjänsteförslag som kommer att tas fram inför ställningstagande om Öresundskrafts försäljning.

– Vi vill säkerställa att Helsingborg har fortsatt kontroll över fibernätets användning och utveckling. Bästa sättet att uppnå detta är att bilda ett nytt bolag som ägs gemensamt av staden och den nye ägaren till Öresundskraft. Ett samägt bolag, med stadens fibernät som grund, ger goda utvecklingsmöjligheter för både staden och den nye ägaren till Öresundskraft, framhåller Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

– Det har framförts oro för att en ny ägare kommer att höja fjärrvärmepriserna kraftigt. Därför avser staden att i avtalet med en ny ägare kräva att prissättningen fortsätter att ske via den framgångsrika Prisdialogen. Prisdialogen omfattar 1,7 miljoner hushåll i Sverige och är ett effektivt instrument för att förhandla rimliga och förutsägbara fjärrvärmepriser. Den fördelen vill vi värna om, säger Peter Danielsson.

- Dessutom kommer avtalet med köparen av Öresundskraft att innehålla en reglering av fjärrvärmepriset. På detta sätt säkerställs att fjärrvärmepriset hålls nere på motsvarande sätt som idag, understryker Peter Danielsson.

För mer information: Ulf Krabisch, ekonomidirektör i Helsingborgs stad, ulf.krabisch@helsingborg.se samt Reneé Mohlkert, senior rådgivare för Helsingborg stad, renee.mohlkert@helsingborg.se

Presskontakt: Cecilia Eklund, presschef Helsingborgs stad, mobil: 0734-221995, cecilia.eklund@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.