Skip to main content

Fortsatt stark utveckling för turismen i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2018 12:19 CEST

Publikhav under en konsert på Hx i augusti 2017. Foto: Anton Hilling

Förra året blev ännu ett kanonår för besöksnäringen i Helsingborg. Antalet internationella besökare ökade rejält och både övernattningarna på hotellen och det totala antalet gästnätter var fler än någonsin tidigare.

Enligt siffror från SCB och Tillväxtverket ökade antalet övernattningar i Helsingborg under 2017 med 1,3 procent till drygt 771 000 övernattningar, att jämföra med 761 000 övernattningar 2016. Ökningen ska ses i sken av att Skåne ökade antalet övernattningar marginellt med 0,1 procent, medan riket ökade med 2,5 procent. Sett till en femårsperiod har det sedan 2012 skett en kraftig ökning av antalet kommersiella gästnätter i Helsingborg med över 38 procent.

Beläggningen på stadens hotell ökade och det totala antalet hotellgäster var med 603 000 högre än någonsin. Beläggningsgraden var 65,3 procent, en ökning med en halv procentenhet mot 2016 och en bra bit över snittet för både Skåne och riket, som var 59,7 respektive 58,3 procent. Främst ökade beläggningen det första halvåret, där samtliga månader ökade rejält mot året tidigare.

– Det är roligt att fler väljer att besöka Helsingborg och därmed bidrar till att besöksnäringen växer. Det skapar fler jobb i Helsingborg, inte minst för unga och nyanlända eftersom det är en bransch där många får sitt första jobb. Men potentialen är ännu större, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson.

Antalet utländska gästnätter ökade med drygt 28 000 eller 17,9 procent under 2017 till över 184 000 gästnätter. Det är den högsta siffran någonsin i Helsingborg och 75 000 fler än 2012, en ökning med nära 70 procent. Flest internationella besökare kommer från Tyskland, Danmark, Storbritannien, Norge respektive Nederländerna. Mest har antalet besökare från Tyskland har ökat, som med 3 000 fler gästnätter ökade med 13,5 procent mot 2016.

– Det är väldigt glädjande siffror. Det visar att våra målmedvetna och långsiktiga satsningar på exempelvis internationell marknadsföring, produktutveckling och evenemang lönar sig, säger Emma Håkansson, turism- och destinationsutvecklingschef i Helsingborgs stad.

För mer information, kontakta gärna:

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M), 042-10 50 87

Emma Håkansson, turism- och destinationsutvecklingschef Helsingborgs stad, 070-208 56 03

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.