Skip to main content

Från kaxighet till ödmjukhet – ny bok belyser känsligt ämne

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 14:37 CEST

I boken ”Fjärde staden” hävdades att Helsingborg kan göra anspråk på att vara Sveriges fjärde största stad. Nu har boken fått en uppföljare med ett självkritiskt perspektiv – den känsliga frågan om stadsdelen Söder i Helsingborg.De flesta städer har områden med bra eller dåligt rykte. Speciellt för Helsingborg är den mycket tydliga gränsen mellan två sådana områden, och att kommunledningen finansierat en vetenskaplig studie av problemet. I den nyutkomna ”På andra sidan Trädgårdsgatan” analyserar etnologen och lektorn Elisabeth Högdahl en sedan länge ingrodd uppfattning bland helsingborgarna; att stadsdelen Norr är fint och lugnt och stadsdelen Söder är dess motsats. Mellan dem går en skarp gräns – Trädgårdsgatan. Boken bygger på intervjuer, litteratur- och arkivstudier.– Hur ska man utveckla och förbättra Söder och tillvarata stadsdelen som potential i det framtida Helsingborg? Hur ska man läka ”såret Trädgårdsgatan” på bästa sätt? Utifrån de frågorna har jag närmat mig ämnet, säger författaren Elisabeth Högdahl.Exponera det problematiska
Det kan verka lite konstigt. Dagens Helsingborg sjuder av framtidsoptimism. Stora byggprojekt planeras för framtiden, järnvägarna ska grävas ner och plats beredas för en ny stadsdel av Ystads storlek. Varför väljer då staden att exponera ett problemområde?

– Att det finns starka åsikter om stadsdelarna Norr och Söder i vår stad är verklighet och inget som kan förnekas. Tvärtom är det viktigt för oss att förstå hur uppfattningarna har vuxit fram och ser ut, för att kunna ta kloka beslut i utvecklingen av staden, menar Sten-Åke Tjärnlund, näringslivs- och marknadschef i Helsingborgs stad och en av initiativtagarna till boken.Det kreativa Söder

Högdahls bok tar också upp positiva uppfattningar om Söder – att där finns ett folkliv, en livsnerv och en spännande kreativitet som bland annat tar sig uttryck i exotiska butiker och matställen.– Går man för hårt fram med en god vilja att modernisera kan lätt invånarnas egen kreativitet gå förlorad och området bli tråkigt och stereotypt. Det handlar om en svår balansakt. Mitt råd till stadsplanerare är att vara försiktiga, menar Elisabeth Högdahl.Boken är del två i ett gemensamt projekt mellan Helsingborgs stad och Campus Helsingborg, en del av Lunds universitet. Målet med serien är att utveckla diskussionen om framtidens Helsingborg och stärka samarbetet mellan universitet och staden. Den förra boken, ”Fjärde staden” av kulturgeografen Ola Thufvesson, väckte starka reaktioner, inte minst genom hävdande att Helsingborg egentligen är större än Uppsala. Böckerna används även som kurslitteratur och finns till försäljning i Turistbyrån på Helsingborgs rådhus. Böckerna finns också som PDF-filer på www.helsingborg.se.För mer information:

Elisabeth Högdahl, Campus Helsingborg, elisabeth.hogdahl@msm.lu.se eller 042-35 66 45

Andreas Meimermondt, Helsingborgs stad, andreas.meimermondt@helsingborg.se eller 073-231 11 54