Skip to main content

Fritt fram för Tostarp

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 16:22 CEST

I måndags gav miljödomstolen klarteckentill Helsingborgs stads förslag på vattenhantering och våtmark för det nya industriområdet Tostarp. Därmed föll sista pusselbiten på plats och det är fritt fram att sätta spaden i marken.

-Det är glädjande att vi äntligen kommit till beslut. Nu kan vi erbjuda attraktiv industrimark i absolut bästa läge, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (m).

Helsingborgs stad har länge hyst planer för det 60 hektar stora området Tostarp. Det ligger ur logistisk synvinkel perfekt till, i anslutning till E4:an och E6:an, mellan Vasatorps - och Kropps trafikplats. Visionen är att skapa ett logistiskt centrum, som ska generera nya arbetstillfällen och ytterligare förstärka Helsingborg.

Redan har många företag anmält intresse för etablering och det pågår långtgående förhandlingar med två av dem. På tapeten var bland annat den danska transportjätten DSV. Men företaget valde Landskrona då dess behov av yta var större än vad Helsingborgs stad kunde tillgodose i Tostarp. Men Karin Sterte, chef för mark- och exploateringsenheten i Helsingborgs stad, är inte orolig över att det danska företagets beslut ska lämna ett tomrum:

- Området ligger så strategiskt rätt att jag snarare förväntar mig konkurrens om ytan, säger hon och välkomnar eventuella spekulanter att inkomma med förfrågningar.

Lång process nått sitt slut

I augusti 2006 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Tostarp. Men boende i området överklagade, med oro för buller och andra störningar, och först i juni 2007 fick Helsingborgs stad klartecken för exploateringen.

Näst på tur stod den nu avklarade prövningen i miljödomstolen. För att ta hand om avrinningen från industritomterna ska det bland annat anläggas ett dagvattenmagasin i form av våtmark, vilket kommer att höja grundvattennivån lokalt.

- Vi var måna om att få ett formellt tillstånd på denna del, säger Bo Agardh, handläggare på Mark och exploateringsenheten.

Redan i oktober beräknar Helsingborgs stad att påbörja grävarbetet. Vid sidan av våtmarken och dagvattenmagasinet ska ledningar läggas ner i marken. Det ska också byggas en tillfartsväg från Hjortshögsvägen. Och om förhandlingarna med intressenterna går i lås siktar man på att den första industribygganden kan stå klar nästa höst.

Området samägs av Helsingborgs stad och fastighetsbolaget Brinova.

För mer information, ritningar eller planer:

Bo Agardh, projektledare

Mark- och exploateringsenheten, kommunstyrelsens förvaltning

Tel 042- 10 53 22

bo.agardh@helsingborg.se