Skip to main content

Fyra ska skissa på framtidens Drottninggatan/Järnvägsgatan

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2013 15:06 CEST

Drottninggatan/Järnvägsgatan ska förvandlas från en tungt trafikerad genomfartsled till en gata där människor trivs och vill vara. Nu startar planeringen för ombyggnaden som bland annat innebär att gatan får separata bussfiler.

Kommunfullmäktige beslutade 12 juni att genomföra en total ombyggnad av Järnvägsgatan/Drottninggatan med separata bussfiler. Ombyggnaden blir ett av stadens mest omfattande stadsförnyelseprojekt. I dagarna har ett förfrågningsunderlag för parallella uppdrag skickats ut. Upphandlingen sker som en förenklad upphandling.

Målet – ett mänskligare och grönare stråk med bättre luft
Målet med ombyggnaden är att skapa ett mänskligt och grönare stråk med bättre luft och färre bilar. Helsingborgs nya paradgata ska vara tilltalande och välkomna bilister, bussresenärer, cyklister och flanörer. Med fler människor ökar också handeln. Separata körfält för bussar ingår som en förutsättning, likaså bättre och säkrare cykelväg och bättre plats för gående.

Parallella uppdrag
Syftet med förfrågningsunderlaget är att kvalificera fyra företag till ett uppdrag som omfattar omgestaltning av Drottninggatan och Järnvägsgatan i form av parallella uppdrag. Ambitionen är en uppdragsstart under andra halvan av september 2013. De parallella uppdragen ska slutredovisas vid årsskiftet.

-  Drottninggatan/Järnvägsgatan är Helsingborgs huvudaxel. I uppdraget ingår bland annat att föreslå utrymmesbehov för olika trafikslag, säger Ole Andersson, stadsträdgårdsmästare. Längs sträckan ligger också många av stadens märkesbyggnader och betydelsefulla torg och platser. Vi vill att utformningsförslagen som tas fram ska vårda, lyfta fram och förstärka helheten.

 

För information kontakta:
Ole Andersson, stadsträdgårdsmästare
Tel: 042-10 78 54, e-post: ole.andersson@helsingborg.se

 

Bakgrund
Drottninggatan/Järnvägsgatan är en fyrfilig väg genom centrala Helsingborg. Varje dag passerar ca 20 000 bilar genom centrum och det skapar luftmiljöproblem. Den så kallade miljökvalitetsnormen överskrids så ofta att luften inte är hälsosam att vistas i. Det finns inga genvägar till bättre luft och situationen kräver åtgärder. Antalet bilar måste minska med minst 3000 per dygn för att vi ska få tillbaka den rena luften.
 

Bifogade filer

Word-dokument