Skip to main content

Gåsebäcksrondellen byggs om för bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 09:15 CEST

Att det är smidigt att ta sig fram genom rondellen vid infarten till Helsingborg från Malmöleden är viktigt ur såväl nationellt som regionalt och lokalt perspektiv. För bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet bygger Helsingborgs stad och Trafikverket nu om rondellen.

Flera olika sorters trafikanter är beroende av att trafiken flyter på genom Gåsebäcksrondellen vid infarten till Helsingborg från Malmöleden. Mycket av den tunga trafik som ska till eller från Helsingborgs hamn passerar rondellen. Det gör också många av dem som pendlar till och från Helsingborg med bil söderifrån. Rondellen är också viktig för den lokala trafiken i Helsingborg, bland annat med kopplingen till genomfartsleden Södra Stenbocksgatan.

Under vissa tider på dygnet blir det idag ofta köer i rondellen. Genom att bygga om rondellen räknar vi med att den ska kunna räcka till för de beräknade behoven fram till minst år 2030. De friliggande högersvängfälten bidrar också till att trafiksäkerheten ökar genom rondellen.

Det här gör vi

  • Vi kompletterar cirkulationsplatsen med friliggande högersvängfält vid alla på- och avfarter i rondellen. När arbetet är klart blir tillåten hastighet genom rondellen 60 kilometer per timme.

Så påverkas trafikanterna

  • Arbetet startar måndag 12 maj och beräknas vara klart i december 2014.
  • Det går att köra igenom stora delar av rondellen under hela arbetet, men hastigheten och framkomligheten är begränsad. Från preliminärt 19 maj är dock Södra Stenbocksgatan avstängd från Fältarpsvägen för södergående trafik mot rondellen. Från centrala Helsingborg söderut via Malmöleden går det från samma datum heller inte att svänga vänster mot Södra Stenbocksgatan och Fältarpsvägen.

Mer utförlig information och karta finns på helsingborg.se.

Ett samarbete mellan Helsingborgs stad och Trafikverket
Helsingborgs stad och Trafikverket har tecknat ett avtal om att bygga om Gåsebäcksrondellen. Cirkulationsplatsen är en del av E4:an och ägs och underhålls av Trafikverket, men det är stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg som ansvarar för ombyggnaden av den aktuella sträckan.

För information kontakta:
Klas Östholm, projektingenjör stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 58 96, e-post: klas.ostholm@helsingborg.se


Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument