Skip to main content

Gemensam framtidsplan för Skåne Nordväst

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 11:57 CET

Identitet, infrastruktur, attraktionskraft och utbildningsnivå. Det är honnörsord i en ny gemensam framtidsplan för de tio kommunerna i Skåne Nordväst.

”Människorna i Skåne Nordväst ska känna sig som invånare i en sammanhängande stad. Skåne Nordväst ska bli en av norra Europas mest attraktiva regioner för människor och företag.” Så inleds framtidsplanen som styrelsen för Skåne Nordväst antog den 5 februari.  

Planen redovisar vad som redan görs på gemensamma områden och vad som ska ske i framtiden.  För att nå visionen finns ett antal delmål med strategier, som successivt ska infrias fram till 2020.  Bland annat ska fler samordnade satsningar göras för att stärka infrastrukturen i Skåne Nordväst, utbildningsnivån ska öka och mer aktiv marknadsföring ska få fler att flytta till regionen. Kommunerna kommer att samordna näringslivsarbetet inom ramen för Helsingborg Business Region. Det planeras också för insatser för att öka trygghet och minska utanförskap bland invånarna i kommunerna.

-           Vi är fast beslutna att utveckla Skåne Nordväst till en av norra Europas mest attraktiva regioner att leva och verka i. Vi vet att vi har bäst förutsättningar att dra nytta av regionens möjligheter om vi samarbetar, därför tar vi nu ett ytterligare steg och ställer oss bakom en gemensam framtidsplan, säger Peter Danielsson (M), ordförande i Skåne Nordväst.
-          Människors utanförskap är en av vår tids allvarligaste frågor. Om vi samarbetar och satsar på utbildning, tillväxt och utveckling av nya arbetstillfällen så ska vi kraftigt kunna minska utanförskapet , säger Stefan Svalö (S), vice ordförande i Skåne Nordväst och kommunstyrelsens ordförande i Bjuv.

Bakgrunden till den gemensamma planen är diskussioner i styrelsen för Skåne Nordväst om behovet av att samla ihop och beskriva både befintliga samarbetsområden och ambitioner inför framtiden. Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga är de 10 kommuner som tillsammans bildar Skåne Nordväst. I regionen bor drygt 315 000 människor och här finns cirka 31 000 företag.

Mer information:
www.skanenordvast.se
Peter Danielsson, ordförande Skåne Nordväst, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, 0732-311 296
Stefan Svalö, vice ordförande i Skåne Nordväst, kommunstyrelsens ordförande i Bjuv, 042-85 038