Skip to main content

Genombrott för Södertunneln – unikt avtal undertecknat

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 15:17 CET

Idag undertecknade Minoo Akhtarzand, generaldirektör för Banverket, och Peter Danielsson, (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, genomförandeavtalet för Södertunnelprojektet. Avtalet är en viktig milstolpe för stadsförnyelseprojektet H+.

Dagens undertecknande är ett genombrott för den omfattande förnyelse av centrala södra Helsingborg som staden sedan ett par år planerar för. Södertunneln, som är nyckeln till H+ projektet, kommer ett stort steg närmare förverkligande. Genomförandeavtalet är det enda i sitt slag någonsin tecknat mellan en kommun och Banverket, där kommunen i princip på egen hand svarar för finansieringen.

 

– Ett väl fungerande transportsystem är viktigt för medborgare och näringsliv. Det är viktigt för tillväxten. Helsingborgs stora satsning på Södertunneln och en attraktivare stad är ett mycket gott exempel på detta. Därför är det också extra roligt att bidra till att stationsmiljön på Knutpunkten blir så attraktiv och effektiv som möjligt, till gagn för både nuvarande och nya resenärer, säger Minoo Akhtarzand, generaldirektör för Banverket.

 

Södertunneln blir en 1,3 kilometer lång dubbelspårig järnvägstunnel för Västkustbanan söder om Helsingborg C. Vid Helsingborg C ansluter tunneln till befintlig stationstunnel med fyra spår. Projektet omfattar även ramper, anslutningar och vissa förberedelser för en eventuell framtida fast förbindelse till Danmark. Södertunneln är kostnadsberäknad till 2,3 miljarder kronor. Banverket avses medfinansiera projektet med 100 miljoner kronor för standardhöjande åtgärder i Knutpunkten.

 

– Utvecklingen i expansiva Öresundsregionen forsätter. Närheten till havet och till goda kommunikationer gör H+ till Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson. Med Södertunneln skapar vi unika möjligheter för resurseffektiv tillväxt i ett attraktivt läge i centrala Helsingborg. Samtidigt kan staden binda ihop de norra och södra stadsdelarna och skapa en sammanhållen stadskärna.

 

Helsingborgs stad och Banverket kommer att bygga upp en gemensam organisation för genomförandet av tunnelbygget. En styrgrupp bestående av tre ledamöter från Helsingborgs stad respektive Banverket ska leda konstitueras. Styrgruppen kommer bland annat ansvara för budget, tidplan och fortsatt arbete för framtagning av järnvägsplan och miljöprövning.

 

  • Södertunneln börjar byggas 2012 och planeras vara klar för trafik 2018.
  • I utställningen ”Tänk H+” på Bredgatan 11 i Helsingborg visar staden upp visioner, mål och status i projektet.
  • Läs mer på www.helsingborg.se/hplus