Skip to main content

Gott ekonomiskt resultat möjliggör en rad investeringar

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 14:25 CET

Ambitiös investeringsplan kan bli infriad

– Det är första gången på flera år som det blivit möjligt för Staden att tillgodose så många viktiga investeringar. Ekonomiska begräsningar brukar göra det omöjligt att glädja så många samtidigt, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Nordström.

Varje år får Stadens olika nämnder till kommunstyrelsen lämna förslag på framtida investeringar inom respektive område. Ekonomiska begränsningar gör oftast hårda prioriteringar nödvändiga. Det goda bokslutet för 2005 innebär dock att en rad investeringar nu är ekonomiskt möjliga. En rad investeringar ska nu beredas inom de politiska partierna samt beslutas av kommunstyrelsen och slutligen av kommunfullmäktige i juni 2006.

Vård- och omsorg
Ett nytt vårdboende i Kattarp och ombyggnad av Borgvalla i Vallåkra innebär ökade satsningar på vårdboenden på landsbygden

Skola
Ny grundskola på Tågaborg.
Ny plan på Olympias huvudarena samt fyra nya konstgräsplaner.
Ny simarena på Filborna

Vägar
Utbyggnad av Österleden.
Utbyggnad av Strandpromenaden.
Ny tillfartsled till hamnen.

Kultur
Utbyggnad av Grafiska museet.
Ett mediecenter där ungdomar kan utveckla kunskaper i filmskapande i samarbete med Region Skåne Filmfonden.
Inglasning av Atriet Dunkers.

För mer information:
Tomas Nordström, kommunstyrelsens ordförande

Lars Johansson, kommundirektör