Skip to main content

Gröna idéer – ny miljökonferens i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 08:49 CEST

Gröna idéer är en ny konferens som arrangeras 27-28 september 2012. Helsingborgs stad står som värd under två unika och inspirerande dagar där framtida miljöutmaningar och hållbar utveckling diskuteras på Dunkers kulturhus.

Initiativtagarna är Anna Jähnke (M) och Lars Thunberg (KD), båda kommunalråd i Helsingborg. Tanken med konferensen är att skapa ett forum för samtal kring hållbarhet, miljö, vision och hopp samt förstärka bilden av Helsingborg som ledande miljöstad.Genom exempel från andra kommuner och föreläsare från hela Sverige vill Helsingborg vara en mötesplats där förespråkare för miljön möts, utbyter idéer och tankar. 

Gröna idéer har lyckats knyta till sig flera av de mest eftertraktade personligheterna i den svenska miljödebatten. Med utgångspunkt från en aktuell global utblick från Anders Wijkman och Johan Rockström via Carl Schlyter och framtidens miljöfrågor i Europa  landar konferensen på en lokal nivå med goda exempel från Helsingborg såväl som från andra miljökommuner. Dessutom bjuds deltagarna på inspel kring andra spännande arenor och arbetssätt i miljöarbetet.

– Vi hoppas att deltagarna efter konferensen ska känna sig inspirerade inför framtiden och att de har nytta av de goda exempel de fått med sig om hur ett hållbart samhälle kan se ut, säger Anna Jähnke och Lars Thunberg.

Konferensen Gröna idéer strävar efter att vara så miljösmart som möjligt, bland annat serveras ekologisk mat, avfall källsorteras i så stor utsträckning som möjligt, digitala medier används istället för trycksaker och biogasbussar kör till de planerade studiebesöken. Konferenslokalerna och hotellen ligger på gångavstånd från buss- och järnvägsstation vilket underlättar för konferensdeltagarna att välja miljövänliga resealternativ.

 

För mer information:

Anna Jähnke (M), Ordf miljönämnden 0732-31 12 93

Lars Thunberg (KD), kommunalråd 0706-28 43 10

Linnea Folkesson, Helsingborgs miljöbyrå 042-10 44 55

Bifogade filer

PDF-dokument