Skip to main content

Gröna idéer – om vägen till hållbar konsumtion

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 13:42 CEST

Den 3-4 juni står framtidens utmaningar och möjligheter i fokus när Helsingborgs stad återigen arrangerar miljökonferensen Gröna idéer. Temat är hållbar konsumtion och programmet bjuder på trendspaning, inspiration och en rad goda exempel på innovativt miljöarbete.

Helsingborgs stad står som värd för den nationella miljökonferensen Gröna idéer på Dunkers kulturhus. Syftet med de två dagarna är att skapa ett forum för samtal om miljö, hållbarhet och vision.

Konferensen inleds med en trendspaning på framtiden och på eftermiddagen får deltagarna åka på ett av de studiebesök som erbjuds. Dag två presenteras en rad goda exempel på innovativt miljöarbete som drivkraft för en hållbar utveckling. Det övergripande temat är hållbar konsumtion och framtidens utmaningar kopplas till vilka beslut som behöver tas idag.

Spännande program

Gröna idéer hölls första gången 2012. Det blev två lyckade dagar som deltagarna var mycket nöjda med. Till exempel sa 93 procent att konferensen gav dem kunskap och kontakter de hade nytta av i sitt arbete.

– Vi är glada att nu få bjuda in till Gröna idéer 2.0. Programmet är spännande och vi hoppas att deltagarna ska känna att konferensen ger dem inspiration och nya gröna idéer för en hållbar utveckling, säger Anna Jähnke (M) och Lars Thunberg (KD), kommunalråd i Helsingborg och initiativtagare till Gröna idéer.

Bland talarna finns flera välkända personer i den svenska miljö- och samhällsdebatten, bland andra Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute och utsedd till årets miljömäktigaste svensk; Sofia Ulver, ekonomie doktor i konsumentkultur; Joakim Jardenberg, rådgivare och debattör inom digitala medier och internetchef i Helsingborgs stad; Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare och vd för Spacescape.

Miljömärkt konferens

Gröna idéer vänder sig till kommunala politiker och tjänstemän samt till representanter för statliga myndigheter, miljöorganisationer och näringsliv som är intresserade av framtidsfrågor.

Helsingborgs stad strävar efter att Gröna idéer ska vara ett så klimatsmart arrangemang som möjligt. Konferensen har blivit godkänd som Miljömärkt event och uppfyller därmed de kriterier som Håll Sverige Rent satt upp för certifiering, till exempel när det gäller inköp, avfallshantering och internt miljöarbete.

Läs mer om miljökonferensen på http://gronaideer.helsingborg.se/

För mer information:

Anna Jähnke (M), ordf miljönämnden Helsingborgs stad 0732-31 12 93

Lars Thunberg (KD), kommunalråd Helsingborgs stad 0706-28 43 10

Karolina Nilsen, projektledare Helsingborgs stads miljöbyrå, 042-10 58 01

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.