Skip to main content

Gymnasieelever gör en utställning om mänskliga rättigheter i Raoul Wallenbergs anda

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2014 11:39 CEST

Två av trettio kuber för mänskliga rättigheter öppnas upp för allmänheten på fredag den 13 juni
kl. 14 på Henry Dunkers plats. Det är gymnasieelever från Thoréns gymnasium och Campeon Frigymnasium som har tagit fram en utställning som handlar om rättvisa och mänskliga rättigheter. Utställningen är öppen hela sommaren fram till den 16 augusti, torsdagar och fredagar kl. 14-18 och lördagar kl. 10-14.

Raoul Wallenbergs Academy skickade i mars trettio stora svarta kuber till utvalda gymnasieskolor runt om i Sverige som en del av projektet Varje människa kan göra skillnad. Ett hundratal gymnasieelever i Sverige får möjligheten att visualisera var sin mänsklig rättighet inom var sin kub och Helsingborg fick två kuber. Ungdomarna har på ett kreativt och insiktsfullt sätt fått tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för med hjälp av texter, bilder, filmer, teater och installationer. När kuberna ställs ut i Stockholm på Raoul Wallenbergs dag 27 augusti 2014 hamnar de mänskliga rättigheterna, tolerans och mångfald och Raoul Wallenberg som förebild åter i fokus.

Bristande kunskap om mänskliga rättigheter
Anledningen till projektet är att det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna både i skollagen och i läroplanerna. Om man inte vet om vilka rättigheter man har, då vet man inte heller när ens rättigheter kränks, eller när man kränker andras. En del av projektet handlar om att lära sig mer om varje människas ansvar att ta ställning för medmänsklighet. Den tar sin utgångspunkt i historien och Raoul Wallenbergs insats i Budapest under andra världskriget, då han räddade livet på tusentals judar genom att förse dem med svenska skyddspass.

- Det är viktigt att våra ungdomar i Helsingborg får kunskap om denna viktiga fråga. Deras kreativa utställning stämmer bra överens med vår vision om den skapande och gemensamma staden, säger Magnus Jälminger, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Utställningen är öppen hela sommaren fram till den 16 augusti, torsdagar och fredagar kl. 14-18 och lördagar kl. 10-14. Den är bemannad av de elever som gjort utställningen och det finns möjligheter att diskutera mänskliga rättigheter med dem.

För ytterligare information kontakta:
Ola Paulsson, projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 33 11, e-post: ola.paulsson@helsingborg.se

Raoul Wallenberg Academy grundades 2001. Syftet med akademin är att – med Raoul Wallenbergs gärning och person som inspirationskälla – hjälpa unga att hitta modet att följa sin inre kompass. Varje människa kan göra skillnad! http://raoulwallenberg.se/kub/

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument