Skip to main content

Helsingborg ansöker om internationell grundskola enligt den nya skollagen.

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2016 10:13 CET

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 21 januari 2016 beslut om att Helsingborgs stad ska ansöka om den nya skolformen internationell skola.

Helsingborgs stad driver redan idag International School of Helsingborg, ISH, som omfattar både för-, grund- och gymnasieskola. Skolan erbjuder företag med utländsk personal som är i Sverige under en begränsad period utbildning för medföljande barn. Undervisningen bedrivs idag på grundskolenivå på engelska och följer både svensk och internationell läroplan. Detta beror på att skollagen tidigare enbart tillåtit enskilda huvudmän att bedriva internationell skola på grundskolenivå enligt internationell läroplan. Regeringen har nu beslutat om en ändring i skollagen som innebär att även en kommunal huvudman kan ansöka om att bedriva internationell skola. Förändringen trädde i kraft 1 januari 2016.

Kommuner som vill bedriva internationell skola på grundskolenivå behöver göra en ansökan till Skolinspektionen och barn- och utbildningsnämnden beslutade på torsdagen att Helsingborgs stad ska göra just det.

Tydligare med en läroplan

Förändringen innebär många fördelar; för eleverna, för lärarna och för staden.

  • Det blir enklare för eleverna att se vilka mål de förväntas uppnå när de får betyg enligt en enda läroplan.
  • Lärarna kommer att bedriva undervisning mot en enda läroplan.
  • ISH blir en certifierad och tydlig internationell skola vilket gör Helsingborg mer attraktivt för företag som rekryterar internationell personal.

— Förändringen kommer att gynna skolans kvalitet och minska lärarnas arbetsbelastning. Vi kommer att kunna erbjuda en ännu starkare internationell skola, vilket är viktigt för att företag med utländska experter ska etablera sig i Helsingborg, säger Christer Rasmusson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Det är helt enkelt ett beslut som ger många vinnare.

Beslut om övergångsregler

Finns det då inga nackdelar med förändringen? Jo, för de elever som vill välja ett svenskt gymnasium så blir ansökningsförfarandet annorlunda när de inte får svenska betyg. Den nackdelen har nämnden avvärjt. För att de elever som snart ska välja gymnasieskola ska kunna planera för sitt val tog nämnden också beslut om övergångsregler för elever i nuvarande årskurs 8 som innebär att de kommer att få dubbla betyg.

Internationell läroplan

International Baccalaureate är en ideell organisation som sedan 1968 verkat för en kvalitetssäkrad internationell utbildning. Skolor kan bli certifierade att driva utbildning enligt en av de läroplaner IB har tagit fram – Primary Years Programme (PYP 1-5) för de lägre grundskoleåldrarna, Middle Years Programme (MYP) för de högre grundskoleåldrarna och Diploma Programme (DP) som är gymnasieverksamhet.

Förändringen på ISH gäller Middle Years Programme, MYP.

Mer information

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta

Christer Rasmusson, ordförande barn- och utbildningsnämnden
Telefon: 073-231 13 11
epost: christer.rasmusson@helsingborg.se

Maria Norrby, gymnasiechef, skol- och fritidsförvaltningen
Telefon: 042-10 58 48
e-post: maria.norrby@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.