Skip to main content

Helsingborg antar utmaningen: Fossilbränslefritt Skåne 2020

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2011 09:21 CET

Helsingborgs stad vill ligga i framkant i miljöfrågor och ansluter sig därför
nu till uppropet ”100% Fossilbränslefritt Skåne 2020”.


Uppropet startades 2009 och innebär för Helsingborgs del att staden aktivt och målmedvetet ska jobba för att minimera och slutligen helt upphöra med att använda fossilt bränsle.

Rent konkret innebär detta till exempel att staden har som målsättning att inte använda fossil energi för värme och kyla i kommunens byggnader, samt att använda förnyelsebara drivmedel i stadens fordon. Dessutom är stadens bolag ålagda att ta fram handlingsplaner för hur de successivt ska minska sin förbränning av fossilt bränsle.

- Vi har redan som mål i vårt miljöprogram att staden ska bli minimera användandet av fossilt bränsle. Att vi nu ansluter oss till ”Fossilbränslefritt Skåne 2020” är ett sätt för oss att tydligt visa att vi menar allvar med den målsättningen, säger Anna Jähnke (M), ordförande i Miljönämnden vid Helsingborgs stad.

Dessutom ska Helsingborgs stads egna bilar i högre grad drivas av biogas.

- Vid årsskiftet 2010/11 drevs 41 procent av våra tjänstebilar med biogas. Denna siffra vill jag öka. I framtiden kommer vi även använda elbilar. Redan nästa år kommer vi att leasa tre stycken, fortsätter Anna Jähnke, som betonar att arbetet sker i både stort och smått.

- Det kan till exempel även handla om att fasa ut oljeeldning på mindre skolor och liknande, avslutar hon.

Om ”100 % fossilfritt Skåne 2020”
Idag är sammanslutningen bakom uppropet stor. Region Skåne var först med att anta utmaningen och därefter har många kommuner, företag och privatpersoner anslutit sig. Totalt är cirka 70 organisationer, företag och privatpersoner anslutna till uppropet.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Jähnke, ordförande i Miljönämnden vid Helsingborgs stad
073-231 12 93
anna.jahnke@helsingborg.se


Anneli Gille, miljöstrateg, miljöförvaltningen
042-10 58 09
anneli.gille@helsingborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument