Skip to main content

Helsingborg bäst i Skåne på kontinuitet för äldre med hemvård

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2018 10:33 CET

Statistik från Kommun- och landstingsdatabasen: www.kolada.se

Vid en jämförelse av hur många olika omsorgsmedarbetare en person med hemvård träffar under en 14-dagarsperiod har Helsingborg lägst antal i Skåne. En hög kontinuitet med samma personal som åker hem till de med hemvård skapar bättre förutsättningar för en tryggare och god omsorg.

Skånes kommuner rapporterar årligen in till Sveriges kommuner och landsting (SKL) om sin kontinuitet inom hemvården. Vid en genomgång av de 30 skånska kommuner som lämnat in uppgifter 2017 framgår det att Helsingborgs stad lyckas bäst med att hålla ner variationen av medarbetare som åker hem till de hemvårdskunder som är 65 år eller äldre och i behov av minst två omsorgsbesök per dag. (besök med anledning av trygghetslarm, matleveranser eller hemsjukvård av legitimerad personal räknas inte in).

– Vi vet att äldre ofta känner sig tryggare om de känner igen den hemvårdspersonal som kommer hem till dem. Det är därför glädjande att hemvården i Helsingborg lyckas bra med arbetet att ge de äldre den kontinuitet de efterfrågar och förtjänar, säger Jonny Cato Hansson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Helsingborgs hemvård fokuserar på att skapa bästa möjliga förutsättningar för att hemvårdskunden ska uppleva en god livskvalitet. Att ha hög kontinuitet är en del av det arbetet. Hemvården inom kommunala Omsorg i Helsingborg började därför under våren 2016 att arbeta utifrån en ny schemamodell där hemvården har minskat mängden vikarier och istället ersätter sjukdomsbortfall med sin egen ordinarie personal.

– Vi har fantastiskt duktiga koordinatorer inom hemvården som dagligen gör sitt yttersta för att kunderna ska få återse samma medarbetare vid kommande hemvårdsbesök. Koordinatorernas huvuduppdrag är att matcha bemanningen med kundens behov, säger Viweca Thoresson, t.f. omsorgsdirektör, vård- och omsorgsförvaltningen.

De positiva siffrorna när det gäller kontinuiteten inom Helsingborgs stads hemvård gäller både Omsorg i Helsingborg och Attendo. 

– Vi är nöjda med hela Helsingborgs hemvård, säger Viweca Thoresson.

För mer information

Jonny Cato Hansson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Telefon: 0703-65 15 09
E-post: jonny.catohansson@helsingborg.se

Viweca Thoresson, t.f. omsorgsdirektör, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 042-10 31 37
E-post: viweca.thoresson@helsingborg.se

Lisa Kron, kommunikatör, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0708-31 43 74
E-post: lisa.kron2@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.