Skip to main content

Helsingborg behåller utmärkelsen Sveriges miljöbästa kommun

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2019 09:40 CEST

Foto: Bertil Alm/ Helsingborgs stad

Det stadsövergripande arbetet för en hållbar framtid går vidare och vi vet att vi är på rätt väg. För tredje året i rad är Helsingborgs stad Sveriges miljöbästa kommun i en av kategorierna i tidningen Aktuell Hållbarhets ranking.

– Att Helsingborg åter igen blir utsedd till Sveriges miljöbästa kommun ger oss ett kvitto på att vi är på rätt väg. Särskilt glad är jag över att Helsingborg visar att det är möjligt att kombinera stark tillväxt med fler invånare, fler företag och fler bostäder med hållbar och smart stadsutveckling, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Aktuell Hållbarhets ranking bygger på aktuell data från fyra myndigheter, Kolada, SKL och Håll Sverige rent, samt på en enkät med ett 20-tal frågor om kommunernas ambition och aktivitet i miljö- och hållbarhetsarbetet. Enkätfrågorna gäller inte miljön i dagens Helsingborg, utan om vad vi gör, vilka strategier vi har på plats och hur systematiska vi är i det långsiktiga arbetet för framtidens miljö.

Helsingborgs stad har utsetts till Sveriges miljöbästa kommun i kategorin större städer och kommuner nära större stad, men har även högst totalpoäng av alla kommuner i rankingen.

– Vi har höga ambitioner för ett hållbart Helsingborg. Den här utmärkelsen visar att vårt långsiktiga arbete ger resultat. Men vi slår oss inte till ro utan fortsätter att arbeta med nya utmaningar, så som att staden ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser år 2035, säger Johan Vesterlund (C), miljönämndens ordförande.

I förvaltningar och bolag agerar hundratals medarbetare dagligen för en bättre miljö och hållbarhet. Det handlar om att köra stadens fordon med fossilfria bränslen, boka resor med tåg istället för flyg, minska matsvinnet i skolorna, ställa om till mer växtbaserad mat, återbruka kommunens kontorsmöbler, ge energi- och klimatrådgivning, förenkla invånares och företags utbyggnad av solceller, driva samarbeten kring cirkulär ekonomi, fasa ut plast och farliga kemikalier vid inköp, skydda natur och utveckla ekosystemtjänster i staden med ängar och våtmarker.

Med början i politiska beslut och strategier som genomsyrar hela organisationen är det vi alla tillsammans med helsingborgarna som driver utvecklingen mot en hållbar stad.

Livskvalitetsprogrammet styr arbetet med miljö och folkhälsa för att skapa hållbara förutsättningar för livskvalitet för alla som bor och verkar i Helsingborg. I december 2018 antog kommunfullmäktige dessutom en klimat- och energiplan, som satte tydliga mål för utsläpp från konsumtion och trafik, fossilbränslefria fordon och förnybar energi.

– Stadens miljö- och klimatarbete har i decennier haft sin grund i en bred politisk majoritet om att bygga och utveckla ett hållbart samhälle, samtidigt är det viktigt att några eldsjälar trycker på och vill mer, säger Lars Thunberg, (KD) kommunalråd och ordförande i beredningen för livskvalitet.

Här finns hela Aktuell Hållbarhets kommunranking.

Presskontakter:

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande
042-10 50 87 , peter.danielsson@helsingborg.se

Johan Vesterlund (C), ordförande i miljönämnden
073-047 98 54, johan.vesterlund@helsingborg.se

Lars Thunberg (KD), kommunalråd och ordförande i livskvalitetsberedningen
070-628 43 10, lars.thunberg@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.