Skip to main content

Helsingborg bidrar till smartare välfärd

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2016 08:01 CEST

Helsingborgs stad har valts ut för att delta i Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) förändringsledningsprogram ”LEDA för smartare välfärd”. Syftet med programmet är att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar.

SKL har valt ut 10 kommuner inom området ”Hälsa och omsorg i en digital värld” där de ser Helsingborgs erfarenheter kring hälsa och omsorg som verkliga bidrag i processen, och att staden är en del i laget där deltagarna kan lära känna varandra och utvecklas vidare. SKL har först och främst fokuserat på kommunernas olika erfarenheter och attityder, men också på storlek och regional spridning. Övriga kommuner som är utvalda är: Göteborg, Halmstad, Karlskrona, Malmö, Östersund, Skellefteå, Sollentuna, Trelleborg, Vara och Västerås.

SKL har valt Helsingborg bland annat för:

  • Vård och omsorg i framtidens Helsingborg (bloggen Voffra) arbete med digitaliseringens möjligheter för delaktighet och aktivitet, effektiva arbetsmetoder, kompetensutveckling, självständig livsstil.
  • E-learning som metod visar tydliga resultat på effektivitet.
  • Har som metod att dela digitalt i till exempel sociala medier.

– Vi ser detta som ett kvitto på att vi är på rätt väg i vårt arbete med digitalisering. Det är viktigt att vi hänger med i utvecklingen av välfärdsteknologi. Genom programmet har vi möjlighet att ta del av det senaste inom området, lära av andra samtidigt som vi kan dela med oss av våra erfarenheter, säger Britt-Marie Börjesson, omsorgsdirektör på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg.

Inom LEDA kommer kommunerna att få stöd i sitt arbete med digitalisering genom att ta del av varandras framgångar och lärdomar och hitta nya vägar framåt. Tillsammans ska kommunerna arbeta fram ett koncept för att effektivisera arbetet med digitalisering inom alla kommuner i Sverige. Den första träffen är i september 2016.

Bakgrund
LEDA är ett program om att leda utveckling i en föränderlig värld. Programmet ska identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling, och vad som står i vägen.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. För att nå denna vision behöver ett långsiktigt arbete göras inom vården och omsorgen. LEDA är ett steg i detta långsiktiga arbete.

Mer information
Britt-Marie Börjesson, omsorgsdirektör, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 042-10 39 39, e-post: britt-marie.borjesson@helsingborg.se

Cecilia Krondell Röstin, kommunikationschef, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 042-10 36 89, e-post: cecilia.krondellrostin@helsingborg.se

Mer information om LEDA finns på SKL´s webbplats,

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.