Skip to main content

Helsingborg blir mera tillgängligt

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 13:10 CET

Den som har svårt att ta sig fram, är beroende av rullstol eller rullator, är synskadad eller har någon allergi behöver ibland planera sina aktiviteter lite noggrannare än andra. Med Tillgänglighetsguiden, som numera finns på Helsingborgs stads webbplats, www.helsingborg.se, vill vi underlätta för våra besökare och invånare att hitta rätt.Vi har ställt en rad frågor till hotell, krogar, butiker, sevärdheter m fl om hur tillgängliga de är. Resultatet är denna sammanställning som snabbt ger en överblick.

Här finns också en tillgänglighetskarta över Helsingborg där alla handikapparkeringsplatser, anpassade offentliga toaletter och brevlådor på rätt höjd för rullstolar finns markerade. Självklart fungerar kartan precis som andra webbkartor, så att man fritt kan söka upp vilken adress som helst i staden.Förslaget att lägga ut en tillgänglighetskarta på stadens webbplats kommer ursprungligen från Maria Winberg Nordström (fp), tidigare ordförande i Kommunala Handikapprådet. Hon väckte en motion som bifölls i kommunfullmäktige i maj 2001 och tycker att det är viktigt att kartan nu blivit verklighet:

– Att kunna gå ut på nätet och se var i Helsingborg miljöerna och stråken är tillgängliga underlättar för personer med funktionshinder. Det ger en ökad trygghet att i förväg kunna planera sin väg utan att riskera att möta barriärer i form av exempelvis höga trottoarkanter eller smala dörröppningar som innebär att man inte kan ta sig fram. Målet är att tillgänglighetskartans betydelse ska minska i takt med att Helsingborg blir tillgängligt även för individer med funktionshinder.

Informationen återfinns under Service på webben – Tillgänglighet för alla. Sidorna är under uppbyggnad och kommer att kompletteras efterhand. Den som driver en anläggning eller verksamhet som är tillgänglighetsanpassad kan själv via webben anmäla det. Funktionshindrade kan också tipsa om vilka anläggningar de vill ha information om.


För mer information:

Ninna Lindblad, tel 042-10 78 58, ninna.lindblad@helsingborg.se

Maria Winberg Nordström, tel 042-10 50 80, maria.winberg-nordstrom@helsingborg.se