Skip to main content

Helsingborg först ut med fria nätverk

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 10:20 CEST

Helsingborgs stad är först med fria surfzoner i stadsmiljön i landet, kanske till och med i Europa. Syftet med de fria trådlösa surfzonerna är att öka tillgängligheten till omvärlden. Satsningen är en del av Helsingborgs vision om att vara en e-stad som ligger i framkant.

Helsingborg ska vara en global stad där medborgare och besökare ska kunna kommunicera på ett enkelt och smidigt sätt. Det framgår av stadens vision för Helsingborg år 2035 samt i stadens målprogram för 2011-2014. Helsingborg ska bli en e-stad i framkant, alltså en stad som erbjuder tjänster som den nuvarande IT-utvecklingen möjliggör. I detta ingår att skapa fria trådlösa surfzoner i centrala Helsingborg för att öka tillgängligheten för medborgarna och besökarna att komma i kontakt med staden och med varandra.

Den första etappen av trådlösa surfzoner är klar och det finns nu åtta platser i staden med fria nätverk. Och fler är att vänta.

- Vi vill markera att Helsingborg är en stad där det är lätt att vara uppkopplad mot omvärlden, både via fysisk infrastruktur och digital infrastruktur. Allt fler har med sig både läsplattor och smarta telefoner när de rör sig i staden. Helsingborg strävar efter att öka servicen genom att erbjuda fria nätverk i stadsmiljön till medborgare och besökare som vill vara uppkopplade mot omvärlden, säger Peter Danielsson (M) kommunstyrelsns ordförande Helsingborgs stad.

De åtta nya surfzonerna finns i Furutorpsparken, Stadsparken, området vid Kungstrappan samt på Stortorget, Hamntorget, Rådhustorget, Sundstorget och Gustav Adolfs torg.

Det publika nätet kommer att omfatta ett 30-tal accesspunkter och en kapacitet på cirka 7000 samtidiga anslutningar, fördelat mellan zonerna så klart. Nätet ska drivas i stadens regi och utnyttja vår befintliga infrastruktur för trådlösa nät.

- Vad vi vet är vi först i landet och troligen också först i Europa med ett helt öppet nätverk. På det här området ligger vi i framkant och lever upp till vår vision för 2035, säger Peter Danielsson.

För närvarande har Helsingborg stad fria trådlösa nätverk i samtliga skolor och stadens lokaler samt lokaler som staden hyr. Totalt har staden 7000 dagliga användare som ansluter sig till någon av de 1400 accesspunkterna.

För mer information kontakta:
Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad, telefon 042-10 50 87
Jukka Heino, IT-utvecklingschef i Helsingborgs stad, telefon 042-10 61 74