Skip to main content

Helsingborg – framtidens kunskapsstad

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 12:42 CEST

Pressmeddelande från stadsledningsförvaltningen 2 okt -12

Ny strategi för forskning och högre utbildning siktar på att göra Helsingborg till en framgångsrik kunskapsstad. Genom ökad utbildningsnivå, tillväxt i näringslivet och användning av forskning i stadens verksamheter vill staden sätta fokus på tillväxtpotentialen i regionen. 

–        Tanken är att knyta samman olika ambitioner och viktiga aktörer inom staden för att ta oss in i framtidens kunskapsstad. Campus Helsingborg, yrkeshögskoleanordnare, näringslivet och inte minst stadens egna verksamheter är de aktörer som tillsammans kan bidra till en dynamisk stad med ökad kunskapsnivå och fler arbetstillfällen. Helsingborgs stad ska stötta universitetet i sitt arbete att locka fler studenter och forskare, och bidra till ännu närmare utbyten med näringslivet, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).

I strategin som förväntas bli antagen av kommunfullmäktige den 24 oktober framhålls nyttoaspekten i Campus verksamhet. Strategin fastslår ett antal samarbetspunkter mellan staden och olika utbildningsanordnare. Där uppmanas också samtliga verksamheter i staden att samverka med Campus och andra universitet genom att vara både beställare och mottagare av forskningsresultaten.

Fler utbildningsalternativ och starkare forskningsmiljöer är några av de viktigaste medlen för att öka stadens attraktionskraft som kunskapsstad.

Mer information:
Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande
042-10 50 87

Peter Arvebro, näringslivsutvecklare
042- 10 30 30