Skip to main content

​Helsingborg hjälper Migrationsverket med tillfälligt bo-ende för asylsökande

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 07:38 CET

Helsingborgs stad hjälper Migrationsverket tillfälligt med boende för upp emot 70 asylsökande i idrottshallen Norrehed från tisdagen den 22 december. Enligt besked från Migrationsverket är det barnfamiljer som kommer.

Migrationsverket har bett alla kommuner att förbereda så kallade evakueringsplatser, tillfälliga ankomstboenden. Med anledning av det har Helsingborgs stad tagit fram en beredskapsplan under hösten för ansvar och drift av tillfälliga boenden vid behov.

Nu har Migrationsverket meddelat att de behöver hjälp med boende från och med den 22 december. Helsingborgs stad svarar upp och ordnar sovplatser och mat för upp till 70 personer i Norrehedshallen B och C. Tidigare i höstas tog staden tillfälligt emot 35 ensamkommande flyktingbarn i samma lokaler.

- Sverige befinner sig i en extraordinär situation, vi svarar därför upp mot Migrationsverkets vädjan om att ordna tillfälligt boende. Helsingborg tar idag ett stort ansvar och kommer även göra så framöver, säger Anna Jähnke, ordförande i arbetsmarknadsnämnden (M).

I nuläget är beskedet från Migrationsverket att det tillfälliga boendet kan behövas fram till senast den 31 januari. Ambitionen från Migrationsverket är att tiden på evakueringsboendet ska vara kort. Tiden på boendet varierar beroende på vilken tillgång Migrationsverket har till mer permanenta boenden. Enligt de besked som staden har fått från Migrationsverket kommer de asylsökande under tisdagseftermiddagen.

- Nu ser vi till att de som kommer får mat och tak över huvudet och vi försöker se till att tiden här kan bli så meningsfull som möjligt med hjälp av personal från staden och Helsingborgs Volontärcenter, säger Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör på arbetsmarknadsförvaltningen som håller ihop stadens beredskapsplan.


Helsingborgs stad har kontinuerlig avstämning med Migrationsverket och andra berörda myndigheter som Försvarsmakten, Malmö stad, Polisen, Transportstyrelsen, Skånetrafiken, Länsstyrelsen och Region Skåne.

Ordinarie aktiviteter i Norreheds idrottshallar B och C har sedan tidigare flyttats till andra lokaler fram till sista januari 2016. Aktiviteterna i A-hallen pågår som vanligt. Föreningar och berörda är informerade.

För mer information kontakta

Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör i Helsingborgs stad, telefon 073-390 96 69

Anna Jähnke, ordförande i arbetsmarknadsnämnden (M), telefon 073-231 12 93

Fredrik Rösténius, verksamhetschef uppdrag på Kompetenscenter Norrehed, telefon 0702-735157

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.