Skip to main content

Helsingborg kontaktcenter – bäst i Sverige på tillgänglighet och bemötande

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 09:09 CET

En kommunövergripande undersökning från Sveriges kommuner och landsting, SKL, placerar Helsingborg kontaktcenter på första plats i tillgänglighet och bemötande via telefon och e-post.

– Vi i Helsingborg ska ha hög kvalitet i vårt arbete. En del i det är att helsingborgarna snabbt och enkelt ska kunna komma i kontakt med staden och få svar på sina frågor, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Mellan oktober och december genomfördes den årliga KKiK-undersökningen i SKL:s regi. I undersökningen mäts tillgänglighet, bemötande och svar via telefon och e-post hos landets kommuner. I mätningen har Helsingborg kontaktcenter det bästa resultatet bland samtliga deltagande kommuner.

– SKL har aldrig sett så höga siffror när det gäller andelen som direkt får svar på en enkel fråga via telefon, säger Lasse Strid vid SKL.

SKLs mätning omfattar bland annat:

  • Andel som får svar på e-post inom två dagar: Helsingborg kontaktcenter har 100 procent.
  • Andel som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga: Helsingborg kontaktcenter har 90 procent.
  • Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen: Helsingborg kontaktcenter har 90 procent.

– Jag och mina kollegor är glada över resultatet. Innan vi inrättade kontaktcenter fick invånaren som ringde svar på frågan i cirka 30 procent av fallen – tre år senare får 90 procent svar på sin fråga. Detta är resultatet av ett hårt och fokuserat arbete, säger kontaktcenterchef Soraya Kabelele-Senya.

Tack vare SKLs servicemätning kan Helsingborgs stad jämföra sig med 190 andra kommuner som deltar. SKL har två leverantörer som genomför mätningen. Det företag som genomfört Helsingborgs mätning redovisar 144 kommuners resultat i sin rapport. I den jämförelsen landar staden även på plats 1 när det gäller helhetsintrycket av den service vi tillhandahåller.

– Helsingborgs stad ska erbjuda bästa möjliga service till invånare, företag och besökare. Jag ser resultatet i SKLs mätning som ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger stadsdirektör Palle Lundberg och tillägger att han är stolt över det arbete som kontaktcenter gör.

Totalt deltar 251 av landets kommuner i KKiK varav 190 kommuner deltar i servicemätningen. Av dessa mäts 144 av samma företag som Helsingborgs stad.

Läs undersökningen här.


Bakgrund
Helsingborg kontaktcenter löser alla möjliga kommunala frågor som helsingborgarna har. De bedriver också specialiserad rådgivning inom en rad områden. Rådgivningen liksom servicetjänsterna är kostnadsfri.


Vill du veta mer kontakta:
Lars Strid, Sveriges Kommuner och Landsting, Demokrati och styrning, telefon08-452 76 43. 

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.