Skip to main content

Helsingborg kraftsamlar för att bli fossilbränslefritt

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 09:30 CEST

Helsingborgs stad har kommit långt i arbetet med att minska användandet av fossila bränslen. Inventeringen Fossilbränslefria kommuner – En inventering av fossila bränslen i tio skånska kommuner visar att vi ligger bättre till än övriga kommuner i Skåne. Detta räcker dock inte för staden som har som mål att vara fossilbränslefritt 2020.

Som ett led i detta deltar staden i EU-projektet Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne somsyftar till att kraftsamla för att minska användingen av fossil energi till ett minimum.

– Att satsa på fossilfria bränslen är en viktig pusselbit för att minska stadens påverkan på klimatet, säger Elin Sundqvist, projektledare på miljöförvaltningen i Helsingborgs stad.

Inventeringen visar att staden ligger över genomsnitten inom områdena elektricitet, uppvärmning samt fordon och arbetsmaskiner. När det gäller exempelvis elen är vi redan i mål med 100 procent fossilbränslefri el. Detta uppnår vi genom att staden enbart köper in miljömärkt el.

Stadens stora utmaning ligger inom området Övriga resor (resor som genomförs av kommunens medarbetare: med privat bil i tjänsten tåg eller flyg). Där ligger vi sämre till än genomsnittet av de skånska kommunerna.

Område Procent fossilfritt i HelsingborgProcent fosilfritt, genomsnitt i 10 kommuner
Elektricitet10099,6
Uppvärmning9076
Fordon och arbetsmaskiner5835
Övriga resor (resor som genomförs av kommunens medarbetare: med privat bil i tjänsten tåg eller flyg)3045

Vid frågor, kontakta gärna:

Anna Aguayo Kjellman
Projektledare och miljöstrateg
Miljöförvaltningen, Helsingborgs stad
042-10 49 47

Elin Sundqvist
Projektledare och miljöstrateg
Miljöförvaltningen, Helsingborgs stad
0708-589707

God hälsa och en bra miljö. Naturliga miljöer för växter och djur. Fossilfria bränslen och energi. Rent hav och dricksvatten. Säkra och redliga livsmedel. Det är det vi på miljöförvaltningen jobbar för, för att Helsingborg ska vara en hållbar stad, nu och i framtiden. Vi har miljön i fokus – för din skull.