Skip to main content

Helsingborg + livskvalitet = sant

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 15:05 CET

Nu är Helsingborgs livskvalitetsprogram antaget. Stadens bolag, nämnder och styrelser har därmed fått ett konkret stöd i arbetet för att nå sina mål inom folkhälsa och miljö för åren 2016 till 2024. För Helsingborgs invånare betyder det att det ska skapas goda förutsättningar för alla att kunna uppleva god livskvalitet.
– Att vi i Helsingborg nu tar steget med ett livskvalitetsprogram känns fräscht och helt i linje med våra högt ställda ambitioner för en hållbar utveckling, säger Lars Thunberg (KD), kommunalråd och ordförande i beredningen för livskvalitet.

  • Ett varmt välkomnande
  • Allas delaktighet
  • Livslång aktivitet
  • Kunskap om värdefulla samband
  • Långsiktigt ansvarstagande

Detta är de utpekade politiska viljeinriktningarna som arbetet med livskvalitet ska sträva mot för att få Helsingborgs invånare att uppleva god livskvalitet. Livskvalitetsprogrammet sätter tydligt människan i centrum, och fokuserar på de förutsättningar som vi behöver för att må bra. Det främjar också arbetssätt och metoder i stadens organisation som i förlängningen ska hjälpa Helsingborgs invånare att ställa om sina individuella beteenden till det som är långsiktigt bäst, både socialt och miljömässigt.

Helsingborgs stad har länge haft ett långsiktigt och målmedvetet miljöarbete. Med livskvalitetsprogrammet fortsätter stadens organisation på den inslagna vägen, och adderar folkhälsan. Förhoppningen är att det kommer att bidra till flera synergieffekter.
– Många av de utmaningar som finns inom miljö och folkhälsa är gemensamma, eftersom de påverkar hur vi människor mår. Hittills har vi valt att försöka hantera dem på olika sätt. När vi nu istället väljer att utgå från begreppet livskvalitet hjälper det oss att skapa en tydlig koppling till hela samhällets hållbara utveckling, säger Lars Thunberg (KD).

Livskvalitetsprogrammet är helt i linje med stadens vision, där Helsingborg år 2035 ska vara en livskraftig stad som existerar i harmoni med människan och i balans med naturen. För att nå dit har staden flertalet utmaningar kring alltifrån mångfald till klimatanpassning.


För frågor, kontakta gärna:
Lars Thunberg (KD), kommunalråd och ordförande i Beredningen för livskvalitet
042-10 50 94

Sofie Karlsborn, projektledare/miljöstrateg, miljöförvaltningen
042-10 33 62

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.