Skip to main content

Helsingborg mobiliserar i kompetensförsörjningsfrågan

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2020 09:00 CET

Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och Acke Salem, VD Edument

Kompetensförsörjningsfrågan är en av näringslivet stora utmaningar för att kunna säkra tillväxt och konkurrenskraft. Många insatser görs av olika aktörer, men för att få maximal utväxling så behövs ett helhetsgrepp. Luckor i dagens system kan då identifieras där nya insatser behöver göras.

Helsingborg kraftsamlar kring kompetensförsörjningsfrågan genom att ta initiativ till en arbetsmodell som ska skapa en förbättrad kompetensförsörjning för företagen. Förutom olika delar i staden, som Arbetsmarknadsförvaltningen och Skol- och fritidsförvaltningen, behöver Arbetsförmedlingen och näringslivet vara en del av arbetet:

- Vi behöver samordna goda initiativ och hitta de områden där vi har luckor och sätta in nya insatser. Åtgärderna handlar både om vad vi kan göra på kort sikt genom att exempelvis förbättra matchningen mellan företags behov och olika utbildningar, och på längre sikt, genom att exempelvis arbeta med attitydförändringar hos ungdomar. Detta behöver vi göra tillsammans med olika partners och inte minst tillsammans med det lokala näringslivet, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

- Hade det funnits kompetens att tillgå hade vi växt. Vi välkomnar ett initiativ som sätter ljuset på denna knäckfråga för oss och är gärna delaktiga i lösningarna som måste jobbas fram tillsammans, säger Acke Salem, VD på Edument, ett av många Helsingborgsföretag som skriker efter kompetent arbetskraft.

- Kompetensbehoven hos företagen ser olika ut, därför kommer vi att jobba med helheten, från grundskolan och upp till yrkeshögskola och universitet. Områdena vi skjuter in oss på är just förbättrad matchning av behov och insatser, kunskapsutbyte mellan olika aktörer och arbete med attityder hos både elever, föräldrar och arbetsgivare, adderar Annette Melander Berg, näringslivsdirektör i Helsingborgs stad.

Avdelningen för näringslivs- och destinationsutveckling kommer att projektleda arbetet som påbörjas under tidig vår.

Fakta:

I Helsingborgs stads näringslivsprogram för åren 2020-2023 är näringslivets behov av tillgång till kompetent arbetskraft ett av fem viktiga vägval i näringslivsarbetet. Stora jobbstudien, en studie som leddes av Kairos Future redovisades hösten 2018. Studien visade samma resultat som programarbetet: tillgången till kompetent arbetskraft är en kritisk faktor för många branscher, framför allt avseende yrkes- och yrkeshögskoleutbildningar. Det görs redan idag många insatser för kompetensförsörjningen. Arbetet med en kompetensförsörjningsmodell för näringslivet innebär att staden tar ett helhetsgrepp tillsammans med olika partners.

För mer information:

Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg 042-10 50 87

Annette Melander Berg, näringslivsdirektör, 072-2271714

Emma Frank Landgren, affärs- och processutvecklare med fokus på kompetensfrågor, 070-8645979

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.