Skip to main content

​Helsingborg stad kontrollerar resterande underskrifter gällande Landborgsgaraget/Landsborgskopplingen

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2018 16:33 CET

Kommunstyrelsen beslutade idag att resterande namnunderskrifter gällande begäran om folkomröstning Landborgsgaraget/Landsborgskopplingen ska kontrolleras.

De kontroller som har gjorts visar att antalet som står bakom initiativet inte uppgår till minst tio procent av kommunens röstberättigade invånare. Men för att skapa ytterligare tydlighet gällande inkomna och godkända namnunderskrifter har kommunstyrelsen beslutat att även resterande namnunderskrifter ska kontrolleras.

Det har kommit in ett överklagande angående räkningen av namn. Kommunen ska yttra sig i ärendet till förvaltningsrätten till den 25 januari.

För mer information: Magdalena Kocan, stadsjurist, enhetschef för stadsjuridiska enheten, 042-10 37 65 eller magdalena.kocan@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.