Skip to main content

Helsingborgarnas minnen av livet i Oceanhamnen samlas in

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2018 08:00 CET

Just nu pågår utvecklingen av ett hamn- och industriområde till den centrala och hållbara stadsdelen Oceanhamnen. Nu inleds ett arbete för ett samla in helsingborgarnas berättelser och minnen från området. Genom att lyfta fram människors berättelser kan vi skapa ett nytt sätt att utveckla staden, som utgår från platsens karaktär och historia.

Många platser och stadsdelar upplevs som kala och historielösa eftersom de har skapats mer utifrån trender och inspiration från andra städer än att istället utgå från platsens egen karaktär och historia. Sådant som skulle kunna ge platsen en unik karaktär förbises. Att den upplevs som exkluderande snarare än inkluderande, som platser där människors minnen och identitet suddats ut. Den här risken finns även i Helsingborg.

- Oceanhamnen ska bli en stadsdel utöver det förväntade. Det är en plats som pulserar av historia, här nämns ofta konsulerna betydelsefulla verksamheter som präglat Helsingborg. Men vilka människor befann sig mer i hamnen, hur rörde de sig, vad jobbade det med och vilka minnen väcker platsen? Vi ska samla ihop dessa minnen och länka samman dem med den nya stadsdelen. Vi vill involvera helsingborgarna och få med deras historia i utvecklingen, säger Jessica Engvall, kommunikationsstrateg i H+ projektet i Helsingborgs stad.

Att ta tillvara på människors erfarenheter och platsens historia för att utveckla dem är kanske ingen ny tanke, men det saknas fungerande arbetssätt. Det handlar ofta mer om att spara fysiska material än att ta tillvara de mer abstrakta inslagen såsom berättelser och minnen. Därför har Helsingborg stad och Campus Helsingborg inlett ett samarbete som syftar till att utveckla ett nytt arbetssätt.

- Genom att våga prova något nytt kan vi genom samverkan ge platsen en egen unik identitet som knyter samman nutid, framtid och det förflutna. Med utvecklingen i Oceanhamnen finns det möjlighet att utveckla platser på ett nytt sätt, något som kan leda till nytänkande i Helsingborg. Målet med det här arbetet är att utveckla en ny arbetsmodell och som bidrar till utvecklingen av hållbar stadsplanering. Med det hoppas vi också kunna inspirera andra kommuner och stadsutvecklingsprojekt, säger Elisabeth Högdahl, vid Service management, på Campus Helsingborg.

Med andra ord finns det möjligheter att ta hjälp av hamnens historia och de händelser som ägt rum och koppla ihop dem med den nya stadsdelen. Det finns mycket som talar för att en plats som utvecklas i relation till de berättelser som redan finns också kan skapa en känsla av delaktighet och att helsingborgarna känner sig hemma på en ny plats.

Målet är att skapa ett nytt sätt att se på historiens betydelse vid stadsförnyelse, skapa en modell för en sådan utvecklingsprocess och på sikt även ge konkreta förslag för hur ett sådant område kan se ut. Med andra ord är inte syftet att återskapa historien utan att se de historiska berättelserna som utgångspunkt för stadsförnyelse och skapa inspiration till både dess sociala och fysiska utveckling. Arbetet kommer att pågår under 2018.


För mer information kontakta:

Jessica Engvall, jessica.engvall@helsingborg.se, telefon 0732-31 11 08
Elisabeth Högdahl, elisabeth.hogdahl@ism.lu.se, telefon 0705-515226

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.