Skip to main content

Helsingborgs stad anmäld till tävlingen The Access City Award

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 09:27 CEST

Helsingborgs stad är anmäld till tävlingen The Access City Award, det första europeiska priset till tillgängliga städer.

-          I Helsingborgs stad har vi kommit långt i arbetet med att göra staden tillgänglig för alla – även om en hel del återstår, säger Ole Andersson, stadsträdgårdsmästare. Genom att anmäla staden till The Access City Award vill vi visa för andra städer det arbete vi gjort för att göra Helsingborg tillgängligt.

Helsingborgs stad har under flera år arbetat med tillgänglighetsåtgärder. Ett exempel är ombyggnader av busshållplatser. En hög kant anläggs för att underlätta på- och avstigning och taktila plattor tydliggör hållplatsen för personer med synskada. Ett annat exempel är att ”enkelt avhjälpta hinder” tas bort såväl i centrum som i ytterområdena och byarna. Det innebär bland annat att ta bort kanter i varje kvartershörn och att sätta upp räcken och kontrastmarkera i trappor. Nya bänkar med rygg- och armstöd sätts upp och övergångsställen byggs om för att kunna fungera både för personer i rullstol eller för personer med synnedsättning. Ojämna gångstråk i staden byts ut mot slät beläggning. För att öka kunskapen i frågorna har politiker och tjänstemän utbildats genom bland annat handikappförståelsekurser.

Helsingborgs stad har också arbetat med att förbättra tillgängligheten i de kommunala lokalerna (skolor, bibliotek, vårdinrättningar mm). Även där pågår ett stort arbete med att förbättra med räcken, markeringar, automatiska dörröppnare mm.

Det är Europeiska kommissionen som instiftat det årliga priset. Tävlingen syftar till att uppmärksamma vikten av att göra städerna tillgängliga för alla och att visa upp goda exempel. Inte bara i Sverige utan i hela Europa har befolkningsstrukturen ändrats. Fler personer i hög ålder medför fler personer med funktionshinder. Omkring 80 miljoner européer har ett funktionshinder.

Läs mer om tävlingen här:

www.accesscityaward.eu

 

För mer information:

Agneta Hyberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon:  042-10 69 94