Skip to main content

Helsingborgs stad deltar vid WHO-möte i Japan

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 13:52 CET

Som Sveriges enda representant är Helsingborgs stad inbjuden till WHO:s möte för hälsosamma städer. Mötet äger rum i den japanska staden Kobe och i morgon åker två representanter från Helsingborg dit.

Pressmeddelande från kommunstyrelsens förvaltning 11 nov -10

FN-organet för hälsofrågor, WHO, arrangerar den 15-17 november ett möte för erfarenhetsutbyte med särskilt inbjudna representanter från hela världen. Mötet äger rum i Kobe, Japan. Tillsammans med representanter från regeringar, städer, lärosäten och medier deltar från Helsingborgs stad även Birgitta Södertun (kd) och Elisabeth Bengtsson (chef hållbar utveckling). Målet med sammankomsten är att hitta kloka åtgärder för att utveckla världens städer på ett mer hälsosamt sätt.

–        Mycket glädjande med ett internationellt erkännande för vår strävan att utveckla Helsingborg på ett hållbart sätt. Jag hoppas vi får tillfälle att både ge och ta viktiga intryck vid denna ”think tank” där ledande stadsutvecklare från hela världen finns samlade, säger Birgitta Södertun (kd), tillträdande regionråd och tidigare kommunalråd.

Helsingborgs stads arbete med hållbar utveckling sker på flera fronter och hålls samman av ett övergripande program som följs upp varje år. Det handlar om sju förbättringsområden för invånarnas välbefinnande, vilka både enskilt och tillsammans har stort inflytande över hur människor mår i Helsingborg.

–        Vi kommer fokusera på att berätta om hur vi gör för att förbättra barns hälsa och utbildning och hur vi samarbetar så att kunskaper om hälsa och miljö kommer in i stadsplaneringen. Sedan tidigare vet vi att Helsingborg just på de områdena är något av en föregångsstad. Vad vi helst hoppas på att få med oss hem är inspiration till vårt fortsatta arbete med att minska den ojämlika hälsan, säger avdelningschef Elisabeth Bengtsson.

Resa och uppehälle bekostas av FN.

Mer information
www.gfuh2010.org
www.helsingborg.se/hallbarutveckling

Birgitta Södertun (kd) tillträdande regionråd och tidigare kommunalråd 076 -88 90 163
Elisabeth Bengtsson, avdelningschef hållbar utveckling 070-593 49 11