Skip to main content

Helsingborgs stad gör Sveriges största språksatsning

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2014 09:59 CEST

Idag den 31 mars startar Helsingborgs stad Sveriges största språksatsning hittills. Syftet är att stadens anställda ska bli bättre på att skriva texter som är tydliga, begripliga och anpassade för mottagarna.

Nu startar Helsingborgs stads storsatsning i klarspråk. Samtliga 9 000 anställda i staden, samt ett hundratal personer från de kommunala bolagen Helsingborgs hamn, Öresundskraft och NSVA, kommer att utbildas i hur de på bästa sätt skriver en text så att läsaren ska förstå den.

År 2012 lanserades Helsingborgs stads skrivregler som är en hjälp för kommunanställda att skriva vårdande, enkla och begripliga texter, precis som det står i språklagen. Utbildningen utgår från dessa skrivregler.

- Det starkaste motivet bakom satsningen är att helsingborgarna har rätt att förstå vad deras kommunala organisation skriver. Det är en demokratisk rättighet. Enkla och lättlästa texter betyder högre förtroende både för den enskilde medarbetaren som skrivit texten och staden som helhet, säger Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborgs stad.

Närmare 2000 anställda ska delta i heldagsseminarier på Tycho Braheskolan med 25 personer i varje grupp. Totalt är 77 seminariedagar inbokade under perioden 31 mars till 6 november.

- Övriga anställda kommer att utbildas via webben. Den digitala utbildningen, som kommer att ha ungefär samma innehåll som seminarierna, kommer att ta cirka 30 minuter att gå igenom, säger Torsten Herbertsson, projektledare för klarspråksprojektet i Helsingborgs stad.

För mer information kontakta Helsingborgs stad:
Palle Lundberg, stadsdirektör, telefon 042-10 66 00
Torsten Herbertsson, projektledare för klarspråksprojektet, telefon 042-10 50 75

Här finns Helsingborgs stads skrivregler.
http://www.helsingborg.se/Medborgare/Kommun-och-politik/Press/grafisk-manual/

 

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.