Skip to main content

Helsingborgs stad hyr träningslägenheter i Ödåkra

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 14:37 CET

Socialförvaltningen har skrivit avtal med Rikshem om att hyra 48 lägenheter i två nybyggda hus på Plutogatan 9-11 i Ödåkra. Dessa är tänkta att bli träningslägenheter till vuxenverksamhetens målgrupper.

I träningslägenheter bor personer som är i slutskedet av sin rehabilitering, med mål att klara ett eget boende. Det rör sig i regel om tidigare missbruk, där personerna idag är drogfria, eller psykisk funktionsnedsättning. Personerna klarar sig själva i ganska hög grad. De har inget stort vårdbehov, men kan behöva stöd av personal i vardagen, med praktiska saker som att betala räkningar och sköta en lägenhet eller med att bryta sin isolering och hitta en ny gemenskap. För detta kommer det att finnas personal på plats varje dag.

– Det här är personer som har motivation att anpassa sig och ta sig tillbaka till självständighet. De är utredda av socialförvaltningen och bedömda att klara ett eget boende. Om någon skulle visa sig svikta finns det andra, mer personaltäta boendeformer för såväl missbruk som socialpsykiatri där de kan få det stöd de behöver, men det är sällan någon tvingas flytta. De flesta kan gå vidare till ett mer permanent eget boende efter ett till två år, säger Björn Wäst, chef för stödboendeenheten på socialförvaltningen.

Idag finns träningslägenheter dels utspridda i vanliga lägenhetshus runt om i staden och dels i större skala på Lägervägen på Fredriksdal. Kontraktet på de 30 lägenheterna på Lägervägen löper nu ut och husen i Ödåkra ska bland annat ersätta dessa.

– Det har fungerat väldigt bra på Lägervägen, så att avtalet där inte förlängs beror på att hyresvärden vill rusta upp hela området och då behövde vi ett annat långsiktigt alternativ.

De boende kommer att flytta in på Plutogatan successivt under våren.

– Om det skulle uppstå några problem eller frågor får du gärna kontakta personalen på plats, eller mig, så ska vi lösa det på bästa sätt, men jag är övertygad om att det här kommer att fungera utmärkt. Det är i oftast lugnare i ”våra” lägenheter än i omgivningen i stort, menar Björn Wäst.

Socialförvaltningen kommer inom kort att ta kontakt med de som bor närmast boendet för vidare information.

Kontaktpersoner:

Björn Wäst, enhetschef stödboendeenheten
E-post: bjorn.wast@helsingborg.se
Telefon: 042-10 44 08

Björn Petersson, verksamhetschef vuxenverksamheten
E-post: bjorn.petersson@helsingborg.se
Telefon: 042-10 31 55

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.