Skip to main content

Helsingborgs stad inför förmånsportal

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 10:38 CET

Den 19 februari beslutade Kommunstyrelsens HR-utskott att Helsingborgs stad ska införa en förmånsportal. Detta är ett led i stadens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. Förmånsportalen ska införas under hösten 2013.

Förmånsportalen som Helsingborgs stad kommer att erbjuda till sina medarbetare synliggör allt från lön och pension till friskvårdsbidrag. Dessutom kommer förmånsutbudet att utökas med en mängd ytterligare leverantörer och med fler avancerade funktioner med möjligheter till fördjupning, beräkning och skattesimulering. Införandet av portalen kommer även underlätta för bland annat kvitto-, faktura- och lönehantering.

-  För oss som arbetsgivare innebär förmånsportalen en effektivisering av förmånshanteringen och en ökad attraktionskraft både hos våra nuvarande och framtida medarbetare, berättar Helsingborgs stads HR-direktör Jörgen Fransson.

- Genom förmånsportalen kan vi erbjuda förmåner som inte tidigare var möjliga samtidigt som vi synliggör de förmåner som vi faktiskt har och är stolta över att erbjuda. Det är investering som vi vill göra för att öka mervärde i vardagen för stadens medarbetare, säger Maria Winberg Nordström (FP), ordförande för kommunstyrelsens HR-utskott.


Resultat av Skåne Nordväst-gemensamt projekt

Ängelholms kommun genomförde på uppdrag av Skåne Nordväst en upphandling på temat förmåner. Resultatet av upphandlingen innebar att det idag finns ett antal kommuner i SKNV som har option om att teckna avtal med företaget Flexpay, som levererar förmånsportalen. Flexpay sköter all hantering av förmåner, allt från upphandling, kontakt med leverantörer och betalningar till att ta emot de anställdas kvitton och svara på deras frågor. Till dagens datum är Ängelholms kommun den kommun som har infört konceptet.


Finansiering

Kostnaden för den upphandlade förmånsportalen är 323 kr per år och anställd. Finansieringen av förmånsportalen sker på två vis, dels genom effektivisering av HR-avdelningens administration, dels av stadsgemensamma medel.

Mer information:

Maria Winberg Nordström (FP), kommunalråd: 070-210 50 80

Jörgen Fransson, HR-direktör: 070-564 76 71