Skip to main content

Helsingborgs stad medverkar i Öresundshuset i Almedalen för fjärde året i rad

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 11:19 CEST

För fjärde året i rad kommer Helsingborgs stad att delta som medarrangör i Öresundshuset under Almedalsveckan i Visby 30 juni till 7 juli. Aktiviteterna i Öresundshuset samordnas av Öresundskomiteen, som tillsammans med medlemsorganisationerna Malmö stad, Lunds kommun, Region Skåne, Malmö högskola och Helsingborgs stad, står för innehållet i huset 1-7 juli.

Det övergripande målet för arrangemanget är att öka kunskapen om och förståelsen för Öresundsregionens unika utmaningar och möjligheter bland nationella beslutsfattare och opinionsbildare. Teman för veckan är bland annat samhällsbyggnad, klimat och miljö, hållbarhet, infrastruktur samt vetenskap och forskning.

– Det finns en stor fördel i att samla Öresundsregionens aktörer under ett paraply för gemensamt agerande och ökade möjligheter till större synlighet och genomslagskraft i gemensamma frågor. Det handlar inte minst om att visa den nationella nivån att Öresundsregionen är en nationell tillgång för tillväxt och ekonomisk utveckling, säger Birgitta Darrell, kommunikationsdirektör och samordnare för Almedalsaktiviteterna från Helsingborgs stad.

Den totala budgeten för Öresundshusets gemensamma program i Almedalen beräknas bli 1,8 miljoner kronor, precis som förra året. Deltagande organisationer bidrar med 300 000 kronor vardera.

Samtliga seminarier som arrangeras av Öresundshuset kommer att vara tillgängliga, även för de som inte råkar befinna sig i Visby, genom direktsänd streamad webb-tv.

Mer information om veckans program i Öresundshuset finns på www.oresundshuset.nu eller på Facebook, Twitter, Bambuser och Youtube under vinjetten Oresundshuset.

För frågor kontakta:
Birgitta Darrell, kommunikationsdirektör, Helsingborgs stad, telefon +46 73-231 17 78 eller via mejl birgitta.darrell@helsingborg.se