Skip to main content

Helsingborgs stad – nu en del av Fossilfritt Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 09:04 CET

”Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det skapar bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb”. Så lyder en av punkterna i regeringens deklaration Fossilfritt Sverige. Helsingborg ställer sig bakom denna deklaration i sin helhet.
– Det är en självklarhet för oss som stad, säger Anders Lundström (KD), ordförande i Helsingborgs miljönämnd. Vi ska vara ledande inom miljö- och klimatfrågor, och då är denna typ av initiativ lätta att ställa sig bakom.

Helsingborg har genom engagemang i miljönätverk som Earth Hour City Challenge, Covenant of Mayors (Borgmästaravtalet), svenska Klimatkommunerna och Klimatsamverkan Skåne alla förutsättningar att snabbt kunna svara upp på regeringens initiativ.
– Att vi ställer oss bakom Fossilfritt Sverige innebär att vi i samband med Paris-konferensen COP21 visar, att vi inte bara är med på tåget, utan faktiskt är ett lokomotiv, säger Anders Lundström.

Det Helsingborg främst kan bidra med är att synliggöra fler av de goda exempel på initiativ och långsiktigt arbete som görs i riktning mot en fossilfri stad. På så sätt kan staden utmana andra.

Exempel på detta är:

  • Helsingborgs stad som organisation ska vara fossilbränslefritt år 2020.
  • Utsläppen av växthusgaser inom Helsingborgs kommun ska minska med minst 85 procent mellan år 2005 och år 2050 (två-gradersmålet).
  • Fastighetsförvaltningen har minskat energiförbrukningen i stadens lokaler med 25 procent på tio år.
  • Stadens fjärrvärmesystem består till 97 procent av återvunnen energi.
  • Helsingborgs (och Skånes) kollektivtrafiknät drivs till stor del av biogas.
  • Helsingborg har en av Sveriges bästa kommunala fordonsflottor med 98 procent miljöfordon och stor satsning på elbilar.
  • Öresundskrafts gör satsningar på laddinfrastruktur och de var först i Sverige med att betala för egenproducerad el som skickas tillbaka in i elnätet.


Detta är Fossilfritt Sverige

Genom att skriva under deklarationen ställer aktörerna sig bakom följande tre punkter:

1. Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det skapar bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb.

2. Våra verksamheter ska bidra. Genom att visa upp egna konkreta insatser för minskade klimatutsläpp inom ramen för FN:s Action Agenda demonstrerar vi inför hela världen vår beslutsamhet att agera i närtid.

3. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

För mer information, kontakta gärna:
Jens Gille, tf avdelningschef miljöstrategiska avdelningen, miljöförvaltningen
042-10 50 52

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.