Skip to main content

Helsingborgs stad och Studiefrämjandet säkrar mötesplats för unga hbtq-personer

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 20:13 CET

Torsdagen den 25 februari träffades ett avtal mellan Helsingborgs Stad och Studiefrämjandet kring att fortsätta driva verksamheten Ung HBTQ/HBG. Detta i syfte att fortsatt kunna erbjuda en trygg och tillgänglig mötesplats för unga hbtq-personer i Helsingborg.

Det övergripande syftet med verksamheten Ung HBTQ/HBG är att driva en trygg och tillgänglig mötesplats för unga hbtq-personer i Helsingborg.

– Avtalet om en mötesplats för unga hbtq-personerligger helt i linje med stadens vision Helsingborg 2035 och det Livskvalitetsprogram vi tagit fram, säger Lars Thunberg (KD), kommunalråd i Helsingborgs stad.

– En plats i syfte att synliggöra hbtq-personer och deras situation samt att sprida kunskap om hbtq, normer och normkritik har varit aktuell under en tid, säger Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör på Skol- och Fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Huvudman för Ung HBTQ/HBG är Studiefrämjandet, som i samverkan med Fritid Helsingborg ska planera och driva verksamheten. Studiefrämjandet står för kansli i form av personal- och ekonomiansvarig och är arbetsgivare för verksamhetens personal. Helsingborgs stad å sin sida bidrar med 275 000 kronor per år, personal och en lokal på mötesplats Kalifornia.

Ung HBTQ/HBG ska dessutom genomföra workshops med hbtq-anknytning, driva och utveckla sin kommunikation och sitt kontaktnät i Helsingborg, bidra med kompetens i olika lokala projekt samt fortsätta att utveckla samarbeten med en rad olika aktörer.

Avtalet mellan Studiefrämjandet och Helsingborgs Stad är upprättat av Skol- och fritidsförvaltningens Fritid Helsingborg.


För mer information kontakta:
Tatiana Nilsson, verksamhetschef på Studiefrämjandet, telefon 0705-52 30 80.
tatiana.nilsson@studieframjandet.se

Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör, Helsingborgs stad, telefon 042-10 54 67.
ing-marie.rundwall@helsingborg.se

Lars Thunberg (KD), kommunalråd, Helsingborgs stad, telefon 070-628 43 10.
lars.thunberg@helsingborg.se

Olika föreningar i Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.