Skip to main content

Helsingborgs stad – preliminärt bokslut för 2010

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 15:12 CET

Det preliminära bokslutet för Helsingborgs stad 2010 pekar mot 9 miljoner kronor i plus. Det betyder sju år i rad med överskott men det lägsta under perioden.

Bakom resultatet finns två starka plusfaktorer och en som drar ner. Förstärkt resultatet har regeringens tillfälliga konjunkturstöd om 126 miljoner kronor, och att stadens pensionsskuld blev 97 miljoner lägre än förväntat.

Resultatet dras ner med en engångskostnad om 311 miljoner kronor, ett åtagande gentemot Trafikverket för att snabbare få till dubbelspår på järnvägssträckan mellan Ängelholm och Mariastaden, där staden medfinansierar en ny tågstation.

–  Välskött ekonomi är en grundförutsättning för att vidareutveckla Helsingborg och för att uppnå stadens mål och visioner, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).

Vi behåller ett starkt ekonomiskt utgångsläge. Resultatet täcker med marginal stadens löpandekostnader och skulle utan utgiften till Trafikverket vara väl i nivå med tidigare års resultat. Ännu ett år har nämnder och verksamheter hållit sig inom budgetramarna, säger ekonomidirektör Ulf Krabisch.

Det definitiva bokslutet fastställs i april.

För mer information

Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande
Tel: 042-10 50 87

Ulf Krabisch, ekonomidirektör
Tel: 042-10 59 92