Skip to main content

Helsingborgs stad sätter fler i arbete

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 12:00 CEST

Närmare sju tusen helsingborgare saknar ett jobb att gå till på morgnarna. Nu kraftsamlar Helsingborgs stad för att arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden ska få jobb och praktik i framför allt stadens verksamheter.

Just nu behöver många helsingborgare hjälp att komma vidare mot jobb. En stor del av dem är nyanlända.

Fram till årets slut ska förvaltningar och bolag ta emot minst 200 personer i olika arbetsmarknadsåtgärder. Hittills har 105 personer fått plats.

Satsningen kallas ”Helsingborgs stad som samhällsbyggare – tillsammans för fler i arbete”, en av flera insatser för att få människor i jobb.Det handlar om att använda stadens förvaltningar och bolag som en plattform för arbetssökande helsingborgare. De ska få möjlighet att testa, träna och/eller omsätta en utbildning för att få arbetslivserfarenheter och referenser. Vara en extra resurs i verksamheten.

Förhoppningen är att det ska leda vidare till vanliga jobb inom staden eller i näringslivet.

Platserna får inte ersätta ordinarie anställningar. Innan en plats tillsätts samråder arbetsgivaren med berörd facklig organisation.

– Som stadens största arbetsgivare ska vi vara ett föredöme. Vi behöver inkludera människor som står långt från arbetsmarknaden i våra verksamheter och ge dem en språngbräda att komma vidare ifrån, säger Anna Jähnke (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Många förvaltningar och bolag tar redan ett stort ansvar genom att ta emot arbetssökande. Nu handlar det om att hela staden måste hjälpas åt.

– Det kan vara att arbeta med sådant som behöver göras, det där lilla extra som inte alltid ryms inom den ordinarie verksamheten. På sikt är det här också ett sätt att säkra vårt behov av kompetens. Jag vill även utmana arbetsgivare utanför Helsingborgs stad att bli samhällsbyggare, säger stadsdirektör Palle Lundberg.

Det finns olika typer av anställningar med arbetsmarknadspolitiskt stöd.
Näringsliv och matchningsenheten på arbetsmarknadsförvaltningen samarbetar med Arbetsförmedlingen och hjälper till med det praktiska för arbetsplatser som vill ta emot.

För mer information, kontakta:

Anna Jähnke (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden, 0732-31 12 93
Palle Lundberg, stadsdirektör, 042-10 66 00
Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör, 042- 10 39 77
Ann-Charlotte Gezelius, arbetsmarknadsförvaltningen, 070 257 56 97

Länk till filmen om Helsingborgs stad som samhällsbyggare.

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.

Bifogade filer

PDF-dokument