Skip to main content

Helsingborgs stad sätter in insatser mot effekterna av coronaviruset

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2020 12:51 CET

Från vänster: Mikael Kipowski utvecklingsdirektör, Mathias Johansson Perttu servicedirektör, Annette Melander Berg näringslivsdirektör, Jan Björklund (S) oppositionsråd, Peter Danielsson (M) kommunstyrelsens ordförande Helsingborg

Konsekvenserna av coronaviruset är påtagligt för hela samhället och därför aktiveras nu krisledningsnämnden och staden sätter in insatser för näringslivet, tryggheten och för att tillvarata civilsamhällets kraft.

- Konsekvenserna av coronaviruset drabbar alla samhällssektorer. Därför har jag idag tagit beslut om att aktivera krisledningsnämnden i Helsingborg. Detta för att vi ska kunna ta de beslut som krävs för att mildra konsekvenserna i vår stad. Dock är det tydligt att det är framförallt de små förtagen som drabbas hårdast. Staden är en pusselbit av många som behöver läggas i pusslet av nationella, regionala och kommunala åtgärder tillsammans med andra initiativ. Just nu handlar det mycket om att hitta olika vägar för att stärka företags likviditet och underlätta så mycket vi kan, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

- Det är verkligen viktigt att vi fortsätter lyssna på myndigheternas råd och håller ihop. Har du förkylningssymtom så stanna hemma, besök inte äldre släktingar och fundera på om din resa är nödvändig, även när du reser inom landet. De insatser vi presenterar idag kommer vi att följa upp veckorna framöver, regeringens pressträffar den här veckan svarar upp mot en del av det vi behöver, men det är lokalt som arbete behöver göras, här behöver alla bidra, säger Jan Björklund (S) oppositionsråd.

Näringslivet

Näringslivsgruppen arbetar stadsövergripande med att ta fram åtgärder för att stötta näringslivet.

-Det handlar både om saker vi själva kan göra, vad vi kan göra tillsammans med andra, och vilka goda initiativ som tas av andra som vi kan lyfta fram. Vi måste samarbeta internt, och vi måste omvärldsbevaka för att lyckas. Sist men inte minst måste vi verkligen ha kundens fokus i det här läget för att förstå behov och hur vi därmed ska prioritera, säger Annette Melander Berg, näringslivsdirektör i Helsingborgs stad.

Trygghet

-Målet är i huvudsak att bibehålla en trygg stad. Arbetet kommer att vara action-orienterat det vill säga ha fokus på aktiviteter och åtgärder som förebygger social oro utifrån olika scenarier som stadens centrala krisledning har tagit fram. Vi kommer även att uppdatera en lägesbild återkommande, säger Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör.

I trygghetsarbetet ingår inledningsvis socialförvaltningen, kulturförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, stadsledningsförvaltningen, räddningstjänsten, Helsingborg arena och scen AB, Helsingborgshem, POSOM* och polisen. Gruppen kommer också att arbeta med lokala aktörer som i samverkan kan underlätta i förebyggande insatser, till exempel föreningsliv och religionsföreträdare.

-Samverkan är nyckelordet nu i arbetet. Jag är väldigt glad att konstatera att organisationerna vi samarbetar med tar så stort ansvar. Vi möter ett engagemang som underlättar vårt gemensamma arbete, säger Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör.

Tillvarata civilsamhällets kraft

-Föreningsliv och ideella organisationer är en viktig part för staden och en kraft att tillvarata. Många har hört av sig till kontaktcenter och vill bidra. Volontärcenter är navet och ingången till staden. Nu växlar vi upp och lanserar Nyby - ett digitalt verktyg för att hjälpa och be om hjälp. Volontärcenter agerar möjliggörare. Invånarna skapar värde sinsemellan, säger Mathias Johansson Perttu, servicedirektör i Helsingborg. 

*POSOM = Posoms uppdrag är psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser i Helsingborg eller där helsingborgare är drabbade. Posoms arbete leds av en ledningsgrupp. I gruppen finns representanter från flera av stadens förvaltningar samt räddningstjänsten, polisen, primärvården och svenska kyrkan.

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.