Skip to main content

Helsingborgs stad satsar på Unga i arbete

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 11:00 CEST

Nu genomför Helsingborgs stad en satsning på att låta ungdomar mellan 18-24 år prova på Sveriges viktigaste jobb. På detta sätt stödjer staden arbetslösa ungdomar och ökar möjligheten för dem att få arbete på lång sikt.

Satsningen kallas för Unga i arbete och vänder sig till arbetslösa ungdomar mellan 18-24 år. Under minst ett halvår upp till ett år kommer ungdomarna få prova på hur det är att arbeta i Helsingborgs stad. Arbetstiden kommer att variera mellan halvtid upp till heltid.

– Vi är väldigt glada för att kunna genomföra Unga i arbete. Med satsningen kommer vi att kunna ge arbetslösa ungdomar deras första arbetslivserfarenhet. Vi hoppas att det ger inspiration till fortsatta studier eller till ett yrkesval, säger kommunalråd Christian Orsing (M).  

– Arbete och egen försörjning är den enskilt viktigaste faktorn för att unga ska kunna planera för sin framtid. Därför är de introduktionstjänster som staden inrättar och som är ett första steg in på arbetsmarknaden så viktiga, säger kommunalråd Maria Winberg Nordström (FP).

Helsingborgs stad har en vilja och ambition att vara en aktiv organisation för ungdomars inträde i arbetslivet. Varje förvaltning har tittat på vilka lämpliga arbetsuppgifter som finns. Det gör att staden kommer att kunna erbjuda varierande arbetsuppgifter i olika verksamheter. I en första inventering kommer staden kunna erbjuda närmare 100 platser.

– I denna satsning låter vi förvaltningarna själv se över vilka möjligheter de har att ta emot ungdomarna. Genom gemensamt engagemang kommer många ungdomar få en bra inblick i vad en kommun arbetar med, säger kommunalråd Christian Orsing (M).

– Introduktionstjänsterna är viktiga också utifrån stadens arbete med rekrytering och för att säkerställa kompetens inom viktiga samhällssektorer, avslutar kommunalråd Maria Winberg Nordström (FP)

För mer information: 
Maria Winberg Nordström (FP), ordförande i kommunstyrelsens HR-utskott: 070-210 50 80
Christian Orsing,(M), ordförande i utvecklingsnämnden: 070-301 07 26

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.