Skip to main content

Helsingborgs stad söker mentorer åt ungdomar

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2012 08:58 CEST

Dålig självkänsla och frånvarande vuxna leder lätt till fel umgänge och problem under tonårstiden. Projektet Mentor jobbar förebyggande genom att para ihop personer från olika generationer. Nu är Helsingborgs stad på jakt efter trygga vuxna förebilder som under ett års tid vill bli mentorer.

– Vi söker personer i alla åldrar och med olika bakgrund. Det viktigaste är att du måste ha ett ordnat liv och känna att du har tid och engagemang att vara en lyssnande kompis och förebild för ungdomar mellan 13 och 17 år som riskerar att hamna snett, förklarar Hamed Salama, projektledare på socialförvaltningen.

Tanken med mentorskapet är att ungdomen ska ha någon att vända sig till och prata med, att ge förutsättningar för generationer att mötas och lära av varandra, att mentorn ska hjälpa ungdomen att vidga vyerna och hitta en väg in i vuxenvärlden, samt att ge förutsättningar till meningsfulla fritidsaktiviteter.
– Dagens ungdomar förbereds mindre för vuxenlivet och glappet mellan generationerna är större. Alla känner inte att de har en vuxen som de kan anförtro sig till. Det är den luckan som du som mentor ska fylla.

Projektet genomförs i samarbete med Mentor Sverige, en del av den internationella organisationen Mentor Foundation med Drottning Silvia som president. I Sverige finns samarbeten med 20 kommuner, som får utbildning i och material till ett väl beprövat mentorsprogram. Bland annat har satsningen i Malmö har gett ett mycket lyckat resultat.

För information kontakta:
Hamed Salama, projektledare
Tel: 042-10 44 85 alt. 0732-31 58 44
E-post: mohamad.salama@helsingborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument