Skip to main content

​Helsingborgs stad som samhällsbyggare

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2016 08:28 CEST

Helsingborg stad ska bli en starkare språngbräda för helsingborgare som idag lever i utanförskap att ta steget in på arbetsmarknaden. Genom ett helt nytt koncept ska stadens förvaltningar och bolag gemensamt arbeta för att så många invånare som möjligt ska kunna närma sig arbetsmarknaden. Det handlar också om att företag i samarbete med staden ska kunna rekrytera rätt personal.

Trots att ungdomsarbetslösheten i Helsingborg sjunker och försörjningsstödet likaså står Helsingborg, precis som stora delar av Sverige inför stora utmaningar med att få fler människor i arbete. Matchningsproblemen på arbetsmarknaden ökar och företagen har svårare att hitta rätt kompetens.

Därför lanserar Helsingborgs stad det samlade konceptet Helsingborgs stad som samhällsbyggare. Det innebär att hela staden ska hjälpas åt med målet att helsingborgare som lever i utanförskap ska komma närmare jobb och egen försörjning.

Förvaltningar och bolag kommer att inventera vilka behov de har av arbetskraft och vad de kan erbjuda för platser till praktik, arbetsträning eller andra former av utbildningsplatser och arbetsmarknadsåtgärder. Sedan kommer arbetsmarknadsförvaltningen, som sammanhållande länk, att matcha arbetssökande mot önskemål och lediga platser.

– Företagen är grunden till vår gemensamma välfärd, det är där de nya jobben skapas. Vi vill att Helsingborg stad ska vara en självklar part när företagen behöver rekrytera. Det innebär att vi i högre grad kommer anordna och matcha utbildningsinsatser och praktikplatser inom staden efter företagens specifika önskemål. På så sätt kan företagen rekrytera personal med rätt kunskap och praktisk erfarenhet till de tjänster som efterfrågas, säger Anna Jähnke (M), arbetsmarknadsnämndens ordförande i Helsingborgs stad.

För att ytterligare komplettera utbudet från stadens sida, kommer arbetsmarknadsnämnden i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer på olika sätt växla upp gentemot det lokala näringslivet.

– Arbetsmarknadsförvaltningen kommer att vara med som stöd i alla processer med och mellan individ och arbetsgivare, från början till slut. Med täta uppföljningar kommer vi tidigt kunna se om det behövs extra insatser för att individen bättre ska stå rustad för arbetsmarknaden, säger Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör i Helsingborg stad

För mer information:

Anna Jähnke (M), arbetsmarknadsnämndens ordförande 0732-31 12 93.
Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör, 042-10 39 97

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument