Skip to main content

Helsingborgs stad stödjer ESS/MAX IV-projekt

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 12:50 CET

Med rätt planering kan framtida spridningseffekter från forskningsanläggningarna ESS och MAX IV betyda mycket positivt för näringsliv och tillväxt i nordvästra Skåne.

Forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source) och synkrotronljuslaboratoriet MAX IV, som båda ska uppföras i Lund, är av intresse för betydligt fler än specialister och forskare. Kommunledningen i Helsingborgs stad har beslutat att delta i ett projekt för att stödja den regionala utveckling och tillväxt som anläggningarna kommer att erbjuda. Initiativtagare till projektet är Region Skåne. Helsingborg deltar i projektet som medfinansiär, med 200 000 kronor om året under en treårsperiod.

–  ESS-projektet kommer att ge stora positiva effekter för hela Öresundsregionen, inklusive Helsingborg och Skåne Nordväst. Genom att aktivt delta i Regionalfondsprojektet visar vi att vi backar upp ESS-projektet och kommer att göra vad vi kan för att se till att de positiva effekterna också kommer Helsingborgsregionen till del, säger Peter Danielsson (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Regionalfondsprojektet går ut på att i tid se över och förbättra faktorer som har betydelse för att göra Skåne mer attraktivt för kommande intressenter, såsom befintliga och potentiella företagare med koppling till anläggningarna, besökare och deras familjer. Praktiskt kan det röra sig om att se över mark för företagsetablering, underlätta transporter och förbättra infrastruktur, kartläggning av internationella skolor och marknadsföring av området i sin helhet. I projektet ”Effekter på regional utveckling och tillväxt – ESS/MAX IV” deltar också de övriga kommunerna inom Skåne Nordväst, förutom bl a Malmö stad, Länsstyrelsen i Skåne och ESS Scandinavia.

MAX IV är ett planerat synkrotronljuslaboratorium med prestanda i världsklass, som möjliggör nya framsteg inom ett antal områden som biomedicin, medicin, materialvetenskap, nanoteknologi och miljövetenskap. ESS, European Spallation Source, är ett flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. I anläggningen ska forskarna kunna studera framtidens material, allt från plaster och proteiner till mediciner och molekyler, för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar. ESS och MAX IV kompletterar varandra och kan skapa betydelsefulla synergieffekter.


Mer information

Peter Danielsson (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad, 0732-311 296

Elisabeth Bengtsson, chef avdelningen hållbar utveckling, Helsingborg stad, 070-593 49 11