Skip to main content

Helsingborgs stad testar meshteknik

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2016 14:30 CEST

Helsingborgs stad fortsätter sin satsning på fritt wifi med att testa meshteknik på Fredriksdals muséer och trädgårdar. Målet är att turister och besökare ska kunna surfa även på platser där det inte går att gräva ner fiberkablar.

På Fredriksdals muséer och trädgårdar finns det redan idag möjlighet att surfa via det trådlösa öppna nätverket Helsingborg. Här kommer staden under 2016 istället att testa så kallad meshteknik för att utöka antalet trådlösa accesspunkter. Tekniken innebär att staden, istället för att använda fasta förbindelser som måste grävas ner i marken, kommer sprida befintligt nätverk vidare via fler punkter. Meshteknik är särskilt effektivt på platser där det är fysiskt svårtillgängligt eller rent av olämpligt att gräva. Med denna satsning går det alltså att nå fler platser inom ett område, men med en mer kostnadseffektiv lösning. Den nackdel som finns är att kapaciteten minskar med varje ny länk som skapas.

– Det primära syftet är att kunna sprida ut vårt nät till platser som är svåra att komma åt med andra metoder. Det passar bra på Fredriksdal med tanke på den känsliga miljön där. Men det här är också ett sätt för oss att testa tekniken i sig, säger Jukka Heino, IT-utvecklingschef i Helsingborgs stad.

Under 2016 genomför staden även en satsning på fritt wifi på Sofiero slott och slottsträdgård. I den första etappen har området mellan entrén och slottet nu fått sin första fria surfzon.

– Det är glädjande att Helsingborgs stad nu också kommer kunna erbjuda tillgänglighet till internet i två av stadens vackraste och mest välbesökta sevärdheter. Det gör Helsingborg till en ännu mer attraktiv destination för besökare och utökar servicen till de många helsingborgarna som besöker anläggningarna, säger Peter Danielsson

(M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.


Fakta:
Helsingborgs stad erbjuder idag trådlösa nät i samtliga av sina egna lokaler, både stängda och öppna nät. År 2012 beslutade kommunfullmäktige att staden även ska erbjuda sina invånare och besökare kostnadsfri access till internet på 8 stycken så kallade surfzoner på allmän plats. Verksamheten är begränsad till att endast omfatta acess till internet och genererar därmed inga intäkter, vare sig direkt eller indirekt. De första 8 zonerna lanserades i juni 2013. Sedan dess har de utökats till 10 stycken, med totalt 29 accesspunkter. Här finns en karta över Helsingborgs fria surfzoner: https://kartor.helsingborg.se/wifi/#11/56.0500/12.7737Anslutning sker till nätverket som heter Helsingborg.

För mer information kontakta Jukka Heino, IT-utvecklingschef, tel. 042-10 61 74.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.