Skip to main content

Helsingborgs stad undersöker mark och grundvatten i Landborgen

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 07:39 CET

Helsingborgs stad utreder förutsättningarna för en ny koppling till centrum för gående och cyklister och ett parkeringsgarage för bilar i Landborgen. Nu startar en geoteknisk undersökning och utredningar om byggnationens påverkan på grundvattnet.

Kommunfullmäktige har gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga ett nytt bilgarage i Landborgen tillsammans med en ny koppling för gående och cyklister till centrala Helsingborg.

Vintern 2014/2015 genomförde Helsingborgs stad en översiktlig geoteknisk undersökning av marken under Rosenträdgården. Denna undersökning ska nu fördjupas för att ge en mer detaljerad bild av berg- och jordlagren samt områdets grundvattenförhållanden.

Med start under vecka 49 genomför vi geotekniska sonderingar och geofysiska mätningar av jord och berg. Arbetena utförs för att närmre kunna bestämma omfattningen på projektet samt minska de ekonomiska osäkerheterna. Därtill behövs uppgifterna för att till exempel avgöra om påverkan på grundvatten är så stor att det behövs en vattendom.

- Vi kommer bland annat att genomföra en provpumpning för att utreda hur grundvattnet skulle påverkas under bygg- och driftsskede, säger Ludvig Landen, projektingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen.

Undersökningarna ska kunna utföras utan påverkan på växter i Rosenträdgården. Ytor som påverkas återställs efter arbetena. I slänten ner mot centrum kommer björnbärssnår att avlägsnas.

Utredningarnas resultat ska presenteras under våren 2015.

För mer information kontakta:
Ludvig Landen, stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 79 26, e-post: ludvig.landen@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument