Skip to main content

Helsingborgs stad vidtar åtgärder för att stötta företag – effekter av Coronaviruset ska dämpas

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2020 10:35 CET

Helsingborgs stad vidtar ett antal initiala åtgärder som ska dämpa effekten av Coronaviruset på det lokala näringslivet. De nationella insatserna för att underlätta för företag kompletteras nu med kommunala åtgärder som syftar till att stärka företagens likviditet och frigöra tid för företag att hantera den rådande krisen.

- Coronaviruset skapar stor oro i samhället, vilket gör att många lokala företag har det riktigt tufft. Därför vidtar vi nu ett antal initiala åtgärder som syftar till att underlätta för dem. Genom detta stödpaket bidrar vi med stöd, men vi räknar också med att staten fortsätter att vidta åtgärder och hoppas även att andra aktörer ser över vad de kan göra för att bidra. Alla vi som bor i Helsingborg kan bidra genom att äta, handla och stötta de lokala företagen under krisen. Om vi alla hjälps åt kan vi ta oss igenom krisen med fortsatt livskraftiga lokala företag, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsen ordförande i Helsingborgs stad.

Följande åtgärder införs:

Tillsyn och kontroll

 • Prioritering av verksamhetskritisk tillsyn och kontroll, staden avstår från sådan tillsyn och kontroll som inte är kritisk

Tillstånd

 • För verksamheter med uteservering (markupplåtelse - sänsongslov) kan man ställa i ordning sina uteserveringar redan nu,fakturan skickas ut först efter juli 2020
 • Om företag önskar att få tidsfrist, pausa eller avbryta tillståndsprocesser kan man kontakta sin handläggare

Avgifter

Det erbjuds möjlighet att skjuta på avgifter/fakturor om kunden begär anstånd:

 • Miljöförvaltningens avgifter för livsmedel och miljö- respektive hälsoskydd
 • Markupplåtelse – avgift för markupplåtelse (uteserveringar)
 • Serveringstillstånd – avgifter för tillstånd och tillsyn
 • Räddningstjänstens avgifter för tillstånd och tillsyn (avseende LSO = skydd mot olyckor och LBE = tillstånd/tillsyn för brandfarliga och explosiva varor)
 • NSR, avgifter inom sophämtning
 • NSVA, avgifter inom VA
 • Öresundskraft förlänger betalningstiden för småföretag med energifakturor gällande elnät, gasnät, fjärrvärme och fjärrkyla*

Betalningsfrister till leverantörer

 • Helsingborgs stads målsättning är att halvera betalningsfristen till sina leverantörer

Parkering

 • Två timmars gratis parkering på lördagar när man använder någon av stadens parkeringsappar**

Guide och hjälp för att underlätta för företagen att ta del av åtgärder är viktigt, inte minst behövs fokus på de små företagen:

- Vi samarbetar med Nyföretagarcentrum som ger rådgivning och erbjuder digitala möten till småföretag för att stötta dem kopplat till effekter av Corona. Småföretagen är ofta extra sårbara och har inte resurser att sätta sig in i allt. Dessutom arbetar vi tätt tillsammans med Helsingborgs City, det lokala samverkansbolaget. Bland annat uppmanar vi gemensamt till att man på olika sätt ska stötta sitt lokala näringsliv i dessa tuffa tider, säger Annette Melander Berg, näringslivsdirektör.

Staden har upprättat en FAQ som kontinuerligt uppdateras för att enkelt och samlat tillgängliggöra hjälpen som finns att få såväl nationellt, regionalt som lokalt. Klicka här för att komma till stadens FAQ.

För mer information:

Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg 042-10 50 87

Annette Melander Berg, näringslivsdirektör, 072-227 17 14

*Beslutet omfattar cirka 5000 småföretag i Öresundskrafts nätområde Helsingborg, Ängelholm, Bjuv och Åstorp och deras energifakturor gällande elnät, gasnät, fjärrvärme och fjärrkyla. Som småföretag räknas de företag med en månadsfaktura för energi på upp till 20 000 kronor ex moms. Ett krav är att man inte har obetalda fakturor sedan tidigare. Anståndet kan i så fall förlängas från 30 dagars betalningstid till 60 dagar.

**Vi är måna om att våra parkeringar används till stöd för näringsverksamheterna och inte används för långtidsuppställning. Vi inför därför särskilda rabattkoder som lämnas ut av personal när man handlar. Rabattkoden skrivs in i appen och ger kunder gratis parkering upp till två timmar. Rabattkoderna kommer distribueras via Helsingborg City och fungerar som en engångskod för respektive lördag. Säkras snarast.     

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.