Skip to main content

Helsingborgs stad vill stänga Stenbrogårdens camping

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 10:01 CET

Helsingborgs stad öppnade i våras tillfälligt campingen Stenbrogården för de EU-migranter som illegalt bosatt sig i stadens parker och grönområden. Nu tar staden nästa steg genom att lägga ett politiskt förslag till kommunstyrelsen om att stänga Stenbrogårdens camping senast 31 mars nästa år.

– Vi kommer att lägga fram förslaget till kommunstyrelsen 13 januari om att stänga Stenbrogårdens camping senast 31 mars, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Syftet med Stenbrogårdens camping var att ta bort de illegala lägren i stadens parker och grönområden och samtidigt erbjuda de personer som bodde där ett drägligare boende under en övergångsperiod.

– Till våren har omkring 40 personer bott på campingen i nästan ett år. Med tanke på att det hela tiden handlat om en tillfällig lösning, lägger vi nu förslaget att stänga campingen, säger Peter Danielsson, och tillägger att det inte är försvarbart att permanent driva en subventionerad camping för en viss grupp.

Från och med april 2016 genomför dessutom företaget som driver campingen en större ombyggnad av Stenbrogården. Detta för att omvandla den till en modern camping för husbilar

– När vi till våren inte längre har tillgång till campingen faller sig datumet för avveckling naturligt, säger Peter Danielsson.

Avvecklingen av det tillfälliga campingboendet ska ske på ett humant sätt och i dialog med EU-migranterna.

Utöver det fortsätter staden att samarbeta med de ideella organisationer som hjälper EU-migranterna. Staden fortsätter även att delta i det lokala nätverk som bland annat upprätthåller en beredskap för akuta situationer som kan drabba gruppen.

– Låt mig understryka att det även i fortsättningen gäller nolltolerans mot illegala bosättningar på stadens mark, säger Peter Danielsson.

Flytten till Stenbrogården skedde i slutet av april månad. De cirka 50 personerna fick nya tält, sovsäckar och liggunderlag av Svenska kyrkan och hjälp med flyttning och tolk av Helsingborgs stad.

De boende betalar en avgift på 10 kronor per person och dygn. På campingen finns toaletter, duschar, kök och soptömning.

Kostnaderna för staden under de första fem månaderna har varit 40 000 – 50 000 kronor per månad. 


För mer information:
Peter Danielsson (M), kommunstyrelsen ordförande i Helsingborgs stad, telefon 042-10 50 87.
Per Pehrsson, projektledare, Helsingborgs stad, telefon 070-210 79 21.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.